20.01.2019

Dr Predrag Zenović: Političko tijelo Crne Gore je razjedinjeno, ideološki, etnički, religijski...

"U knjizi koristim pojam koji je Zoran Đinđić koristio za Jugoslaviju: nedovršena država. Upravo institucije kao svojevrsni hardware svake uređene zajednice moraju biti slobodne, transparentne, nezavisne, u kojoj se politički procesi odvijaju po dinamici utvrđenoj ustavno-pravnim poretkom i mehanizmima demokratije, a ne partijske ili klanovske volje", kaže za Krug mladih budvanski politikolog dr Predrag Zenović, autor političko - filozofskih ogleda "Saglasja".   

 

Priredila: Tea Babić

Nedavno je iz štampe izašla prva knjiga dr Predraga Zenovića koji je svoje istraživačke nalaze o pitanjima identiteta, poretka, konstitucionalizma i demokratije objavio u knjizi političko-filozofskih ogleda koju je nazvao Saglasja. Knjigu mladog budvanskog politikologa izdala je Narodna biblioteke Budve, a prvi put je promovisana povodom obilježavanja Dana opštine Budva 23. novembra 2018. godine.

 

Dr Predrag Zenović (1986) rođen je na Cetinju, osnovnu i srednju školu zavšio je u Budvi, a potom Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Magistrirao međunarodno javno pravo i ljudska prava u Letoniji (Riga Graduate School of Law). Doktorirao političku teoriju u Rimu (LUISS Guido Carli) i na Univerzitetu u Ženevi (Université de Genève). Autor priručnika za debatu i retoriku za srednjoškolce. Napisao veći broj stručnih radova u oblasti poltičke teorije, ljudskih prava i demokratije, i nekoliko u oblasti književne i pozorišne teorije. Autor edukativno-kreativnih radionica o medijskoj pismenosti, filmskom jeziku i evropskom filmu. Angažovan od 2016. godine kao predavač na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica.

 

Šta Vas je inspirisalo da napišete knjigu „Saglasja” i zašto ste je tako nazvali?

 

Inspiracija je u svakodnevici Crne Gore i njenom političkom životu, ali i u činjenici da se o njemu uglavnom ne misli normativno-teorijski nego strateški, analitički i ideološko-partijski.

 

Jedan od vaših ogleda počinje citatom  „Đe prestaje strah, tu počinje sloboda”. Jesu li vremenom Cnogorci izgubili hrabrost?

 

Od Periklea i Tukidida, preko republikanske misli do savremenih liberalnih teorija, građanska hrabrost je temeljna društvena vrlina. Kao preduslov slobodi, jednakosti, pravdi… Građani Crne Gore su kao politička zajednica izgubile ovu vrlinu i to, bojim se, mnogo ranije od nas koji je danas činimo. Hrabrost pokazuju pojedinci, ali ne i obični građanin. I zato je naše političko polje, u osnovi, polje politike straha.

 

Kakvo je političko tijelo Crne Gore i šta je potrebno da postane dobro uređena politička zajednica?

 

Političko tijelo Crne Gore je razjedinjeno, ideološki, etnički, religijski….No to je slučaj sa većinom zemalja Evrope. Potrebno je naći formulu političke integracije koja može biti prihvatljiva za sve a koja omogućava da se demokratski procesi neometano odvijaju. Ključni preduslov su slobodne institucije i slobodni i fer izbori.

 

Promocija knjige "Saglasja" dr Predraga Zenovića na univerzitetu Donja Gorica  

 

Kakva je po Vašoj ocjeni država Crna Gora?

 

U knjizi koristim pojam koji je Zoran Đinđić koristio za Jugoslaviju: nedovršena država. Upravo institucije kao svojevrsni hardware svake uređene zajednice moraju biti slobodne, transparentne nezavisne i kojoj se politički procesi odvijaju po dinamici utvrđenoj ustavno-pravnim poretkom i mehanizmima demokratije, a ne partijske ili klanovske volje.

 

Smatrate li da je Crna Gora na dobrom putu da uđe u Evropsku uniju? Može li ostvarii status jake države?

 

Ne znam da li se jaka država odnosi na državu stabilnog poretka ili vojno moćnu državu, ali sam duboko uvjeren da je prva preduslov drugoj. Nažalost, studije bezbjednosti nisu oblast kojom se bavim, ali sam siguran da je za Balkan važno da ostvari neki vid bezbjebnosnog aranžmana i saradnje koji bi preduprijedili moguće bezbjednosne izazove i prijetnje.

 

U poglavlju "Obrazovanje u XXI vijeku: između etike i identiteta" postavljate pitanje: Treba li Crnoj Gori harfa? Kakav bi po Vašem mišljenju trebao biti obrazovni sistem u Crnoj Gori?

 

Priča o harfi je priča o savremenom obrazovanju. Šta je to korisno znanje? Da li i lijepo treba izučavati ili samo korisno? I da li je korisno samo ono što tržište zahtijeva ili ima drugih valjanih načnina da se misli o budućnosti obrazovanja. Harfa je, kao i odjsek za neki manje korišćeni jezik, kulturno bogatstvo države koja ih njeguje i svojim građanima otvara te puteve kulturne razmjene. Kultura i obrazovanje moraju ostati makar djelimice izvan tržišta tek toliko da se ne zaboravi njihova osnovna uloga: da čine svijet ljepšim i čovjeka boljim.

 

Promocija knjige "Saglasja" u Budvi, JU Narodna biblioteka Budve 

 

Nakon obnove nezavisnosti Crne Gore 22. oktobra 2007. godine, donijet je novi Ustav.  Šta za vas predstavlja ustavni identitet?

 

Ustavni identitet je sklop elemenata kroz koji čine ustavno pravni poredak jedne države prepoznatljivim. Ustav je najvažnija karika u konstituisanju ustavnog identiteta ali ne i jedina. Posebno ako je ustav nedovoljno prihvaćen ili ako se njegova načela u praksi grubo krše. Ipak, ne treba zaboraviti da je ustavnost fenomen modernog doba, prosvjetiteljske težnje da se društvo upodobi humanim ciljevima i vrijednostima. U tom smislu vjerujem da nam predstoji traganje za takvom opšteprihvaćenom formom društvenog ugovora.

 

Smatrate li da je Crna Gora demokratska država?

 

Demokratija je bezobalan pojam. Međutim, ako uzmemo minimalnu definiciju demokratske države a to su slobodni izbori rekao bih da Crna Gora jeste demokratija. Da li su ti izbori pošteni, da li mnogi od nas slobodno pristaju na trgovanje sa svojim ustavnim pravom drugo je pitanje i ono govori o nama a ne o demokratiji. Međutim, bilo koju zathjevniju definiciju demokratije Crna Gora ne bi ispunila.

 

Promocija Saglasja - političko-filozofskih ogleda dr Predraga Zenovića na Festivalu knjige u Kotoru

 

Kakva je Vaša uporedna perspektiva „Crnogorska vlast i evropski sekularizam”?

 

Sekularizam je aktuelna tema evropske političke misli. Crna Gora tu nije izuzetak, a mogla bi, vjerujem da u određenim segmentima posluži i kao primjer dobre prakse. Vjerujem da se uz određenu volju države da poštuje svoj ustavno-pravni okvir, pa tako i religijska prava pripadnika različitih konfesija, može dođi do harmoničnog odnosa politike i religije.

 

Jeste li saglasni sa prvim članom Ustava Republike Crne Gore: „Crna Gora je nezavisna i suverena država, repubilikanskog oblika i vladavine. Crna Gora je građanska, demokratska ekološka država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava"?

 

Normativni ustavi nekad proklamuju i težnje i želje a ne samo činjenice. U tom smislu, kao politikolog, ne mogu a da se ne saglasim sa principima koje je ustavotvorac stavio u prvi član Ustava. Ustav koji nije u skladu sa realnošću gubi svoju moć. Zato se nadam da ovi principi pobrojani u prvom članu neće ostati samo slovo na papiru. Da sam ustavotvorac, jedino bih na samom kraju posle vladavine prava dodao i „političkoj jednakosti i slobodi“, kao mali antički ili, ako hoćete, prosvjetiteljski ukras koji u vremenu tranzicone nejednakosti i  bespoštednog hiperkapitalizma,  ostaje opomena na univerzalna prava građanki i građana svih pristojnih društava.

 

Iz knjige "Saglasja" dr. Predraga Zenovića

 

Političko nije samo onaj dio naše stvarnosti koji se odvija u političkim institucijama, izbori i političke partije, odnos vlasti i opozicije. Političko je duboko u našem društvenom biću, u obrazovanju, građanskom društvu kao i u odnosu prema starijima, ranjivim grupama, odnosu među polovima, rodnim identitetima. Političko je danas forum u okviru kojeg se sva ova pitanja razmatraju i redefinišu uz uvjerenje da njihovo razrješenje vodi pravednijem društvu. Pravda je amalgam načela jednakosti i slobode, a sva tri pojma su u srcu normativne političke filozofije. Postavljati ova pitanja u Crnoj Gori ima smisla jednako kao bilo gdje drugo na planeti, možda u nekim oblastima politike još više.

 

 

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt