03.11.2017

IZLOŽBA U PETROVCU - KULTURNI PEJZAŽ BUDVANSKOG PODNEBLJA

Dokumentarnu izložbu "Kulturni pejzaž budvanskog priobalja", čiji su autori diplomirani inženjer arhitekture Slobodan Bobo Mitrović iz Budve i diplomirani arheolog i master menadžer u kulturi, Dušan Medin iz Petrovca, moguće je pogledati u galeriji "Marko K. Gregović" u Spomen domu "Crvena komuna" u Petrovcu.

Izložbu čini devet većih izložbenih panoa sa reprodukcijama dokumentarnih savremenih i starih fotografija, kao i pisane građe (vlasništvo uglavnom privatnih lica, institucija i organizacija), a na svakom panou prikazan je po jedan od devet izabranih lokaliteta šireg budvanskog kulturnog pejzaža: Mogren, crkve u Starom gradu, Citadela, ostrvo Školj, podvodni sprud Tunja, Miločer, Sveti Stefan, ostavi utvrđenja Kastelo i Lazaret u Petrovcu, i ostrva Katič i Sveta Neđelja ispred Petrovca.


 

Ova izložba bila je dio istoimenog projekta koji je JU Muzeji i galerije Budve, u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore, organizovala u okviru “Dana evropske baštine” koji su krajem septembra ove godine po prvi put održani u Budvi, a čija je centralna tema bila - kulturna i prirodna baština. Podsjećamo da je ovogodišnji program “Dana evropske baštine” u realizaciji JU Muzeji i galerije Budve, obuhvatao, pored pomenute izložbe, i niz stručnih predavanja relevantnih arhitekata i istoričara umjetnosti, kao i promociju knjige, što je pobudilo veliko interesovanje domaće i inostrane stručne i šire javnosti, pa se sa zadovoljstvom može konstatovati da je u pitanju jedna od najbolje posjećenijih i najatraktivnjih dokumentarnih izložbi ove javne ustanove tokom 2017. godine.

Izložba je otvorena do 20. novembra.

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt