23.10.2017

Petrovački kasnoantički mozaik primio prve posjetioce

U petak, 20. oktobra, u sklopu jednodnevog izleta učenici i nastavnici OŠ "Jugoslavija" iz Bara, u cilju upoznavanja kulturnih znamenitosti na teritoriji opštine Budva, obišli su i upoznali se sa petrovačkim kasnoantičkim lokalitetom Mirište, mozaicima i Spomen domom "Crvena komuna".

JU Muzeji i galerije Budve ovog ljeta pristupila je sanaciji postojećeg objekta koji nadkriva mozaik, a koji je već duži niz godina van funkcije za posjetioce ovog značajnog kulturnog dobra. Uzrok višegodišnjeg nefunkcionisanja ovog montažnog objekta i njegovo zatvaranje je kako nebriga o ovom lokalitetu i kulturnom naslijeđu, tako i prirodni faktor, ali i vremešnost samog objekta.


Nedavno sprovedenim aktivnostima, na inicijativu direktorice JU Muzeji i galerije Budve, mr Luciije Đurašković, i konzervatora savjetnika Jova Đurovića, ovaj objekat je saniran i ponovo stavljen u funkciju.


Kao što je pomenuto, prve posjetioce ovaj objekat je primio prije nekoliko dana - 120 osnovana iz Bara, sa nastavnicima i uz stručnu pratnju. Pošto su dobili osnovne informacije, uslijedila su brojna pitanja učenika čime je iskazana velika zaintereosovanost za ovaj mozaik i lokalitet Mirište, o čemu do sada nijesu imali priliku više da saznaju.

 

Autor fotografija: Miroslav Grubić


Tekst: PR Služba JU Muzeji i galerije Budve.

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt