12.11.2017

Promovisan zbornik radova - Začuh vilu u dubravu, đe pjesan poje

U okviru programa posvećenih nematerijalnoj kulturnoj baštini zavičaja, sinoć je u budvasnkoj Modernoj galeriji, u pristutstvu izuzetno velikog broja posjetilaca, predstavljenjen zbornik radova o paštrovskoj i budvanskoj muzičkoj tradiciji „Začuh vilu u dubravu đe pjesan poje“ (drugo dopunjeno i korigovano izdanje, 35 radova, tiraž 300, br. strana 412), koji su uredili dr Zlata Marjanović, etnolomuzikološkinja iz Pančeva, i Dušan Medin, arheolog i master menadžer u kulturi iz Petrovca na Moru.

 

Recenzenti zbornika su nedavno počivši akad. Petar Vlahović, prof. dr Anika Skovran i mr Dobrila Popović. Drugo izdanje zbornika štampano je uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore kroz Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore za 2017. godinu, u suizdavaštvu Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Budva, Udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak“ i Društva za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru, a u okviru biblioteke „Kulturno nasljeđe Paštrovića“ (recenzent biblioteke je svjetski čuveni maestro Bojan Suđić, rodom iz Paštrovića).

 

U cilju afirmacije gotovo zaboravljenih i sve manje rasprostranjenih tradicionalnih muzičkih izraza, kako bi se podstakla što šira javnost da do ovog zbornika dođe i da ga koristi, knjiga se sinoć nije prodavala, već su svi posjetioci besplatno dobili primjerak. Sa istim ciljem, izdavači su Školi za osnovno muzičko obrazovanje Budve poklonili 50 primjeraka zbornika. Na ovaj način, gotovo polovina tiraža je u jednom danu razdijeljena.

 

 

U ime Ministarstva kulture, na početku programa obratila se Dobrila Vlahović, savjetnica za kulturnu baštinu, koja je istakla kontinuiranu podršku Ministarstva kulture kvalitetnim projektima kroz svoj godišnji Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara, koji se realizuje u kontinuitetu već više godine. Pohvalila je Budvu kao grad koji brine o svojoj kulturno baštini i ukazala na tri projekta koja su od Ministarstva podržani njihovi nosioci Opština Budva i JU Muzeji i galerije Budve (zbornik radova o muzičkoj tradiciji Paštrovića i Budve, izložba i okrugli sto o spomen-obilježjima sa teritorije budvanske opštine i konzervacija kamene plastike iz Muzeja grada Budve).

 

 

Recenzentkinja zbornika, mr Dobrila Popović, savjetnica za muziku i muzičko-scensko stvaralaštvo Ministarstva kulture ukazala je na značaj ove publikacije, brojne autore koji su u njenom stvaranju učestvovali, kao i širok obuhvat tema, kako iz domena muzike, tako i iz muzički bliskih tema. Predstavila je i sadržaj zbornika, tj. cjeline koje su obrađene: istorijat istraživaja i sadašnje stanje istraženosti, muzika, ples, pozorište, institucije, festivali muzički portreti, kompozicije, novija izdanja i CD-ovi o muzici ovog kraja, bibliografija o muzici Paštrovića itd.

 

 

Sedlarević, spec. vaspitač tradicionalnih igara i pjesama (KUD „Mijat Mašković“, JU Centar za kulturu Kolašin), istraživač, stručni saradnik na izradi zbornika i autor rada o tradicionalnim igrama paštrovskog kraja, osvrnuo se na jedinstvenost ovakve publikacije na prostoru Crne Gore, kao i na značaj etnoloških, etnomuzikoloških i etnokoreoloških istraživanja nematerijalne kulturne baštine naše zemlje, još uvijek nedovoljno istražene. Posebno je naglasio značaj višegodišnjih istraživanja muzičke tradicije Paštrovića i podsjetio na sopstvena iskustva i napore u cilju adekvatnog istraživanja, objedinjavanja građe i afirmacije narodnih igara i pjesama kolašinskog kraja, što je prošle godine i rezultiralo time da igre i pjesme iz Kolašina budu proglašene kulturnim dobrom Crne Gore.

Dr Zlata Marjanović, etnomuzikološkinja koja već tri decenije istražuje muzičku tradiciju Crnogorskog primorja i urednica zbornika, govorila je o muzičkoj tradiciji Paštrovića i Budve i to zvučno „ilustrovala“ muzičkim nastupima. Naime, učenici Škole za osnovno muzičko obrazovanje Budve, koje je za ovu priliku spremila prof. Katarina Popović, uz pratnju na klaviru prof. Slađane Babović, izveli su aranžmane dvije budvanske i paštrovske pjesme, a članovi folklornog ansambla „Nikola Đurković“ iz Kotora (rukovodilac Predrag Šušić), nastupili su sa tri primorske pjesme u a cappella izvođenju, kojima ih je prethodnih dana naučila dr Zlata Marjanović, boraveći u stručnoj posjeti ovom ansamblu.

 

Dušan Medin, urednik publikacije, upoznao je prisutne sa novim izdanjem, ukazujući na inicijativu da se ista knjiga objavi usljed malog tiraža prvog izdanja koji je prošle godine objavljeno (200 primjeraka) i u kratkom periodu razdijeljeno. Takođe, osvrnuo se na kompleksnost izrade zbornika i brojne autore i saradnike koji su u ovom projektu učestvovali. Takođe, u ime uredništva zahvalio je Ministarstvu kuture Crne Gore, Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Budva i JU Muzeji i galerije Budve na podršci, kao i svima koji su doprinijeli da do ovog izdavačkog projekta dođe.

 

Podsjećamo da je zbornik rezultat rada dva multidisciplinarna okrugla stola „Paštrovske muzičke teme“, održana u Beogradu i Petrovcu na Moru 2014. godine, na kojima je uzelo učešća preko 20 istaknutih naučnika, stručnjaka, pedagoga i umjetnika iz Crne Gore i Srbije. Prvo izdanje zbornika objavili su prošle godine Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak“ i Društva za kulturni razvoj „Bauo”.


PR Služba
JU Muzeji i galerije Budve

Autor fotografija: Predrag Šušić

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt