18.10.2018

Akcija "Čep za život lijep" poprima humanitarni karakter

Prvo uručivanje donacija u okviru akcije „Čep za život lijep“ dogovoreno je na sastanku u prostorijama Udruženja roditelja djece za posebnim potrebama „Puževa kućica“ u Budvi. Akcija ima za cilj očuvanje životne okoline i ukazuje na značaj reciklaže. Ubuduće će imati i humanitarni karakter, a sva sredstva prikuljena od otkupa čepova biće namiijenjena Udruženju „Puževa kućica“ , kao i Domu djece bez roditelja u Bijeloj.

Nakon prvog ciklusa akcije sakupljanja plastičnih čepova, preduzeće Inter Trade iz Podgorice, koje se bavi reciklažom, nastaviće da otkupljuje plastične čepove koji se sakupljaju na 16 lokacija, u Budvi, Petrovcu i Podgorici.

 

Predstavnik te kompanije Vido Delić apelovao je na sve privrednike da im se obrate u cilju otkupa plastične ambalaže po posebnim cijenama. On je istakao da će ta sredstva isključivo biti namijenjena NVO "Čep za život lijep" koja se bavi se zaštitom životne sredine i edukacijom mladih o značaju reciklaže.

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt