29.12.2019

Budva neprilagođena osobama sa invaliditetom

Prilagođenost javnih površina, trotoara, institucija i objekata osobama sa invaliditetom u Budvi nije na zavidnom nivou, zaključeno je na panelu „Život sa invaliditetom“ koji je održan u petak 27. decembra, u prostorijama Udruženja „Puževa kućica“ Budva.

Panel je održan povodom promocije druge publikacije „Prevaziđimo različitosti" u izdanju NVO „Sedma sila mladih“ i NVO Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“ Budva.

 

Mnogobrojni posjetioci i učesnici panela saglasni su da kretanje osoba sa invaliditetom u metropoli crnogorskog turizma predstavlja veliki problem, te da su, iz tog razloga, izloženi diskriminaciji i kršenju ljudskih prava.

 

Admir Skenderi iz Budve istakao je da se zakon i pravne norme koje garantuju i štite prava OSI u Crnoj Gori u praksi često krše. On je kazao da to nije slučaj samo u Budvi, već da je to stvarnost većine crnogorskih gradova, koji su još uvijek neprilagođeni osobama sa invaliditetom.

 

Skenderi je istakao da su trotoari u Budvi, kojima se kreću OSI, u veoma lošem stanju: da su često zauzeti parkiranim automobilima, da ne postoje pristupne rampe, ili su neadekvatnih nagiba, da brojni javni objekti i površine u gradu nijesu pristupačne OSI, da su garažna mjesta često zauzeta, kao i prilazi stambenim zgradama, da ne postoje liftovi tamo gdje bi trebalo... On je govorio i o tome da smo kao grad i zajednica još uvijek na niskom nivou svijesti, kada su u pitanju prava osoba sa invaliditetom, navodeći konkretne primjere koji su se mogli riješiti da je postojala razvijena svijest i dobra volja.

 

Skenderi je istakao da se, ipak, nada da će predstavnici lokalne vlasti ubuduće imati više sluha i rješavati probleme pristupačnosti OSI u Budvi, te da je optimista, bez obzira što do sada nije mnogo urađeno.

 

 

Govoreći o životu sa invaliditetom, Ivona Medigović iz Petrovca se prisjetila lijepih uspomena tokom školovanja i prihvaćenosti od starne društva i zajednice. Osovnu školu „Mirko Srzentić“ u Petrovcu navela je kao pozitivan primjer inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju, u kojoj nije osjetila diskriminaciju i u kojoj je imala ravnopravne uslove za pohađanje nastave. Ona je naglasila da osobe sa invaliditetom ne traže ništa više od onog što im zakonom pripada - nikakve posebne uslove i usluge, već samo mogućnost da budu ravnopravni članovi zajednice. Kako je kazala, to se, prije svega, odnosi na pristupačnost i kretanje bez prepreka u gradu, kako bi njihov život bio sadržajniji i ispunjeniji.

 

„U Budvi to, nažalost, do sada nije bio slučaj, jer se i dalje svakodnevno suočavamo sa brojnim preprekama", kazala je Medigović i poručila da se na takvo stanje ne smijemo navikavati, već da probleme moramo rešavati - ako već govorimo o inkluziji i inkluzivnom društvu.

 

 

Govoreći o projektu „Socijalna inkluzija djece i mladih sa smetnjama u razvoju u Budvi“, izvršna direktorica Udruženja Nataša Anastasov istakla je da su navedini problemi pristupačnosti OSI u Budvi prisutni već decenijama, te da brojne inicijative i apeli tog tipa nijesu urodili plodom. Ona je naglasila da je pristupačnost osnova svake inkluzije, kao i to da ne možemo govoriti o ravnopravnom učešću OSI u društvu i zajednici, ukoliko im nije omogućeno da bez prepreka stignu na željeno mjesto.

 

„I pored toga što postoje vidljivi pomaci, kada je inkluzija osoba sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetm u pitanju, i dalje je svijest i savjest ljudi na niskom nivou“, kazala je Anastasov.

 

 

Psiholog i saradnica u „Puževoj kučici“ Jelena Kastratović ukazala je na predrasude prema osobama sa invaliditetom i istakla je da su one u našem društvu česte i duboko ukorijenjene. „Na njihovom prevazilaženju mora se trajno i sistemski raditi", kazala je Kastratović i dodala da se predrasude tiču svih; te da su edukacija, javne kampanje, informisanje i kontakti sa OSI način da ih vremenom prevaziđemo.

 

Brojni građani i roditelji OSI uključili su se u diskusiju, govoreći o problemu pristupačnosti i kretanja osoba sa invaliditetom u Budvi. Kako su istakli, uglavnom se pojedinačno snalaze u teškim situacijama, često rizikujući bezbjednost i izlažući se neprijatnostima.

 

 

Zorica Radenović, predsjednica NVO „Sedma sila mladih“ i urednica publikacije „Prevaziđimo različitosti“, istakla je važnost medija i njihovu ulogu u razvijanju svijesti i skretanju pažnje javosti, kao i pozivanju na odgovornost, kada su u pitanju poštovanje prava osoba sa invaliditetom. Ona je kazala da i sam naziv publikacije „Prevaziđimo različitosti“ govori da su razlike i diskriminacija prisutne, te da ih možemo prevazići, ukoliko se svi potrudimo.

 

Drugi broj publikacije donosi niz tekstova i razgovora na temu inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju, obrazovne inkluzije, života sa invaliditetom, predrasuda prema osobama sa smetnjama u razvoju, pristupačnosti javnih površina, objekata i institucija osobama sa invaliditetom, asistivne tehnologije, ali i događaja i aktivnosti koji su obilježili rad Udruženja „Puževa kućica“ u protekla tri mjeseca.

 

Publikacija „Prevaziđimo različitosti“ rađena je u okviru projekta „Socijalna inkluzija djece i mladih sa smetnjama u razvoju u Budvi“, uz finansijsku podršku Ministarsva rada i socijalnog staranja Crne Gore.

 

Sadržaj publikacije predstavlja isključivu odgovornost autora i ne odražava nužno stavove Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore. 

 

 

Članak je objavljen u okviru projekta „Socijalna inkluzija djece i mladih sa smetnjama u razvoju“ koji sprovodi NVO Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“ Budva u saradnji sa NVO „Sedma sila mladih“ uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore.

Sadržaj članka predstavlja isključivu odgovornost autora i ne odražava stav donatora.

 

 

 

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt