29.12.2019

Budva neprilagođena osobama sa invaliditetom

Prilagođenost javnih površina, trotoara, institucija i objekata osobama sa invaliditetom u Budvi nije na zavidnom nivou, zaključeno je na panelu „Život sa invaliditetom“ koji je održan u petak 27. decembra, u prostorijama Udruženja „Puževa kućica“ Budva. Panel je upriličen povodom promocije druge publikacije „Prevaziđimo različitosti" u izdanju NVO „Sedma sila mladih“ i NVO Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“ Budva.

Mnogobrojni gosti promocije i učesnici panela saglasni su da kretanje osoba sa invaliditetom u metropoli crnogorskog turizma predstavlja veliki problem, te da su, iz tog razloga, često izloženi diskriminaciji i kršenju ljudskih prava.

 

Admir Skenderi je kazao da su trotoari u Budvi, kojima se kreću osobe sa invaliditetom, u veoma lošem stanju: da su često zauzeti parkiranim automobilima, da ne postoje pristupne rampe, ili su neadekvatnih nagiba, da brojni javni objekti i površine u gradu nijesu pristupačne OSI, da su garažna mjesta i prilazi stambenim zgradama često zauzeti, da ne postoje liftovi tamo gdje bi trebalo... Skenderi je kazao da se, ipak, nada da će predstavnici lokalne vlasti ubuduće imati više sluha i ozbiljnije pristupiti rješavanju ovih problema.

 

 

Govoreći o životu sa invaliditetom, Ivona Medigović iz Petrovca se prisjetila lijepih uspomena tokom školovanja u Osnovnoj školi „Mirko Srzentić“ u Petrovcu, koju je navela je kao pozitivan primjer inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Ona je naglasila da osobe sa invaliditetom ne traže ništa više od onog što im zakonom pripada - nikakve posebne uslove i usluge, već samo mogućnost da budu ravnopravni članovi zajednice. „U Budvi to, nažalost, do sada nije bio slučaj, jer se i dalje svakodnevno suočavamo sa brojnim preprekama u gradu", kazala je Medigović.

 

 

Govoreći o projektu „Socijalna inkluzija djece i mladih sa smetnjama u razvoju u Budvi“, izvršna direktorica Udruženja Nataša Anastasov kazala je da su problemi pristupačnosti OSI u Budvi prisutni već decenijama, te da brojne inicijative i apeli za njihovo rješavanje do sada nijesu urodili plodom.

 

Na panelu je bilo riječi i o predsrasudama prema osobama sa invaliditetom. Psiholog i saradnica u „Puževoj kučici“ Jelena Kastratović kazala je da su predrasude u našem društvu česte i duboko ukorijenjene, te da se na njihovom prevazilaženju mora trajno i sistemski raditi. Prema njenim riječima edukacija, javne kampanje, informisanje i kontakti sa OSI način su da ih vremenom prevaziđemo.

 

Publikacija „Prevaziđimo različitosti“ rađena je u okviru projekta „Socijalna inkluzija djece i mladih sa smetnjama u razvoju u Budvi“, uz finansijsku podršku Ministarsva rada i socijalnog staranja Crne Gore.

 

Sadržaj publikacije predstavlja isključivu odgovornost autora i ne odražava stavove Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore. 

 

 

 

Članak je objavljen u okviru projekta „Socijalna inkluzija djece i mladih sa smetnjama u razvoju“ koji sprovodi NVO Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“ Budva u saradnji sa NVO „Sedma sila mladih“ uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore.

Sadržaj članka predstavlja isključivu odgovornost autora i ne odražava stav donatora.

 

 

 

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt