02.07.2017

Ekologija: Da li znate

Kontejneri i korpe za smeće služe upravo za to -  za smeće. Bacanje smeća na nepropisnim mjestima svuda u svijetu je strogo kažnjivo.  

 

Da ni jedan grad ne može biti čist ukoliko u njemu žive stanovnici koji nemaju razvijenu ekološku svijest.

 

Da ni u kući ne može biti čisto ukoliko svi prljaju,  a jedan čisti.

 

Da školska dvorišta i igrališta ne smiju posjećivati kućni ljubimci koji za sobom ostavljaju nered.

 

 

Da je u trendu imati kućnog ljubimca, ali da nije u trendu ne počistiti za njim. Tamo gdje šetate ljubimce često se igraju mala djeca.  

 

Da klupe u parku služe za sjedejnje a ne za lomljenje. Ukoliko imate višak agresivne energije, pokušajte je preusmjeriti na nešto korisno.

 

 

Da dječja igrališta služe za dječju igru i ukoliko volimo djecu onda poštujmo i čuvajmo njihov prostor za igru.

 

Da ćemo ukoliko poštujemo ova pravila, biti bolji ljudi i dobri građani.

 

 

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt