12.08.2017

Jačanje aktivizma mladih u prevenciji rodno zasnovanog nasilja

SOS telefon Podgorica u saradnji sa Ministarstvom sporta poziva mlade da se prijave za učešće u programu "Jačanje aktivizma mladih u prevenciji rodno zasnovanog nasilja" sa ciljem da osnaži mlade da djeluju u borbi protiv nasilja na svim nivoima stvarajući mehanizme koji mogu garantovati izgradnju pozitivne prakse.

SOS telefon Podgorica u saradnji sa Ministarstvom sporta sprovodi projekat "Jačanje aktivizma mladih u prevenciji rodno zasnovanog nasilja" sa ciljem da osnaži mlade da djeluju u borbi protiv nasilja na svim nivoima stvarajući mehanizme koji mogu garantovati izgradnju pozitivne prakse.

Društvena kriza u Crnoj Gori, još uvijek izraženi patrijarhalni odnosi u društvu, koji za posljedicu nose visok stepen diskriminacije, značajno utiču na ekonomski, kulturni, socijalni i psihološki život mladih u CG. Ovakva situacija ima dalekosežne posljedice na njihov psihički i moralni razvoj , kao i na komunikaciju i odnose među polovima. Imajući u vidu činjenicu da su mladi po prirodi stvari nosioci promjena u društvu, moramo biti svjesni da su u ovoj oblasti oni ključna ciljna grupa, kako se ne bi uvijek bavili samo posljedicama, već se u što većoj mjeri fokusirali na prevenciju. Dakle, bez aktivnog uključivanja mlade populacije oba pola u programe senzibilizacije po pitanju prevencije nasilja, nećemo se osloboditi predrasuda i stereotipa, a samim tim doneseni zakoni, akcioni planovi i ratifikovana međunarodna dokumenta neće naići na plodno tlo za implementaciju, što će nas svrstati u zemlje sa rizično niskim stepenom demokratije i poštovanja ljudskih prava.

U okviru ovog programa planirana je obuka mladih volontera za rad u programima prevencije nasilja koja će se organizovati u oktobru u Podgorici. Obuka ce se sprovoditi vikendima (6 dana/3 vikenda). Za polaznike/ce planirane su i posjete institucijama i organizacijama koje pružaju podršku žrtvama nasilja. Pored ovoga programom je planirana i izrada i štampanje Priručnika na temu prevencije nasilja.

Za učešće u programu mogu se prijaviti mladi uzrasta od 18 do 28 godina popunjavanjem prijavne forme dostupne na linku: http://bit.ly/2t0vJZr


Biće izabrano 25 učesnika/ca a selekcija će se izvršiti u skladu sa unaprijed određenim kriterijumom: motivacijom kandidata/kinje.


Sve nepotpune prijave i prijave pristigle nakon tog roka neće biti uzete u obzir. Za sve dodatne informacije o ovom projektu, možete nas kontaktirati putem e-mail sosmladipg@gmail.com (link sends e-mail) ili telefonom na 020/232 254

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt