12.08.2017

Mladiinfo Montenegro obilježila Međunarodni dan mladih

NVO Mladiinfo Montenegro obilježila je 12. avgust - Međunarodni dan mladih, volonterskom akcijom, vizuelnim uređivanjem javne površine.


Akciju su sproveli članovi i volonteri Mladiinfo Montenegro koji su na osnovu javnog konkursa za izradu grafita na temu “mladiinfo.me – prečica za prilike” realizovali najbolje idejno rješenje tako što su prvo prekrečiti površinu zida kod Karvera, a zatim nacrtali grafit.

Na konkursu su učestvovali mladi ljudi koji su bili zainteresovani da pokažu svoje umijeće i znanja i da se oprobaju u izradi grafita. Prvo mjesto osvojio je Aleksandar Milaković koji je kao nagradu dobio mogućnost da učestvuje na razmjeni ARTiCulture koja će se održati od 19. do 29. avgusta u Ulcinju. Učesnici će učiti od iskusnih predavača o fotografiji, videu, stripu, animaciji, kao sredstvima za osnaživanje komunikacionih vještina na vizuelnom jeziku.

 

 

Ideja da se ovaj dan obilježava širom svjeta kao međunarodni praznik mladih rođena je u Beču 1991. godine na prvoj sjednici Prvog svjetskog foruma mladih UN.


Mladi ljudi su se tada, u organizaciji UN, okupili sa željom da zajednički bolje prepoznaju i definišu ulogu mladih u jačanju globalnog društva i da udruženim snagama promovišu načine kojima bi se aktivnije uključili u život u zajednicama iz kojih dolaze. Na Svjetskoj konferenciji ministara odgovornih za pitanja mladih 1998. godine usvojena je rezolucija da se 12. avgust proglasi za međunarodni dan mladih, a 1999. godine ta rezolucija je usvojena na zasjedanju Generalne skupštine UN. Tako je 2000. godine prvi put i zvanično obilježen Međunarodni dan mladih.

 

Obilježavanjem ovog dana M!M želi skrenuti pažnju da mladi treba da učestvuju u poboljšanju njihovog položaja, kao i podsjetiti ih da predstavljaju izuzetno značajnu kategoriju stanovništva i da je njihovo mišljenje bitno. Ovom akcijom htjeli smo na malo drugačiji način da pokažemo kakva je trenutno situacija po pitanju mladih u Crnoj Gori i na koji način upravo mladi ljudi vide nas kao organizaciju sa glavnim ciljem poboljšanja položaja mladih kroz informisanje, edukaciju, povećanje zapošljivosti i podsticanje volonterizma i aktivizma, kao i podizanje svijesti društva o pitanjima i problemima koji se tiču mladih u Crnoj Gori i doprinos njihovom ličnom i profesionalnom razvoju.

 

 

Na današnji dan, kada se širom svijeta obilježava Dan mladih želimo istaći da Crna Gora posjeduje kreativne, radoznale, sposobne, vrijedne, inteligentne mlade ljude, kojima treba pružiti priliku da učestvuju u životu zajednice, da pitaju i da budu pitani. Takođe, koristimo ovu priliku da pozovemo sve mlade da se aktiviraju, da ne čekaju već traže, pokreću, predlažu i da se sami izbore za bolji položaj u društvu kao i bolje društvo. NVO Mladiinfo Montenegro uvijek je tu za sve mlade da ih podrži, pomogne im i zajedno sa njima realizuje aktivnosti i akcije.


Ovim putem u ime organizacije Mladiinfo Montenegro svim mladima čestitamo 12. avgust – Međunarodni dan mladih!

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt