06.03.2018

Održan Sajam volonterizma u Budvi - Spremni za akciju!

Četiri organizacije za mlade, okupile su svoje članove na prvom Sajmu volonerizma u Budvi, koji je proteklog vikenda održan u TQ Plazi. Nakon upoznavanja i razmjene iskustava, uslijedilo je planiranje buduće zajedničke akcije.   

Događaj je na inicijativu TQ Plaza, organizovan u saradnji sa nevladinim organizacijama Naša akcja, fondacijom Budva 2020, NVO Sedma sila mladih i Omladinskim klubom Budva.


U uvodnom izlaganju predstavnici organizacija i mladi volonteri, govorili su o realizovanim projekima i aktivnostima u okviru svojih organizacija.

 

 

Volonteri Naše akcije, govorili su o duhu volonterizma, realizovanim akcijama, druženju i edukaciji u okviru svoje organizacije.

 

Fondacija Budva 2020, predstavila je projekte koje je realizovala na području budvanske opštine, čišćenju tvrđave Mogren i izradi murala u naselju Dubovica.

 

Jasmina Bigović članica Omladinskog kluba Budva, upoznala je prisutne o dešavanjima u klubu, a o iskustvima u Sedmoj sili mladih govorili su članovi redakcije Kruga mladih: Miloš Boreta, Jovana Jagetić, Mirjana Kasalica i Tea Babić. Zorica Radenović, predsjednica ove nevladine organizacije kazala je da je časopis Krug mladih odigrao važnu ulogu u buđenju omladinskog aktivizma u Budvi.

 


Nakon izlaganja diskutovalo se o budućoj zajedničkoj akciji u Budvi, koja će okupiti članove sve četiri organizacije i biti realizovana u aprilu ove godine.

 

 

 

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt