24.04.2018

Omladinski klub Budva ugostio predstavnike evropskih omladinskih organizacija

U ponedjeljak, 23. aprila, Omladinski klub Budva, koji pripada Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Budva, ugostio je četrdeset predstavnika omladinskih organizacija iz 26 evropskih država. Među njima su se našli predstavnici Savjeta Evrope, EYCA organizacije, Međunarodne organizacije rada, UN agencije, OSCE misije u Crnoj Gori, kao i Ministarstva sporta/ Direktorata za mlade Crne Gore., koje je, uz Forum MNE, imalo ključnu ulogu u osnivanju Omladinskog kluba u Budvi.

Oni borave u Budvi na dvodnevnom seminaru "Od omladinske politike do dobre prakse", na kojem se diskutuje o usvajanju Evropske omladinske kartice (EYCA), kao alatu za promovisanje pristupa socijalnim pravima za sve mlade ljude.


Tokom posjete Omladinskom klubu Budva, koordinatorka kluba, Katarina Vukadinović, je posjetiocima predstavila aktivnosti lokalne Kancelarije za mlade i Omladinskog kluba, a nakon toga uslijedila je razmjena iskustva sa predstavnicima evropskih omladinskih klubova i centara.


Seminar "Od omladinske politike do dobrih praksi" organizuje Ministarstvo sporta, u partnerstvu sa organizacijom European Yoth Card i Savjetom Evrope.

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt