24.08.2017

Otvoren Konkurs za izradu logoa Omladinskog kluba Budva

U cilju realizacije projekta ,,Uspostavljanje omladinskog kluba u Budvi’’ koji sprovodi Forum MNE u partnerstvu sa Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Budva, pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta Crne Gore, raspisuje se: Konkurs za izradu logoa Omladinskog kluba Budva.

 

 

Pozivamo sve zainteresovane kreativce, dizajnere i dizajnerke i ljude koji imaju ideju kako predstaviti značaj rada i postojanja Omladinskog kluba Budva, da prijave svoje idejno rješenje logoa Omladinskog kluba Budva. Konkurs se raspisuje 24.08.2017. godine i trajaće do 7.09.2017. godine. Logo treba da na jasan i kreativan način predstavi Omladinski klub Budva, u okviru kojeg će mladi moći da se informišu, edukuju i aktivno učestvuju u kreiranju i realizaciji omladinske politike na opštinskom nivou, radi ostvarivanja sopstvenih interesa.
Oblasti djelovanja Omladinskog kluba su: obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, učešće mladih u životu društva, ljudska prava, slobodno vrijeme, kultura, porodica, informisanje i mobilnost.


Ko ima pravo učešća?


Pravo učešća imaju svi zainteresovani koji žive na teritoriji opštine Budva. Konkurs je otvoren za pojedince ili za grupe autora i autorki. Svi radovi treba da budu potpisani punim imenom i prezimenom, a treba dodati godine i zanimanje. Aplikant preuzima odgovornost da predlog logoa predstavlja originalni rad. Omladinski klub Budva zadržava pravo korišćenja logoa isključivo u svoje svrhe. Logo treba da simbolično vizuelno izrazi djelatnost Omladinskog kluba Budva. Logo treba da bude pogodan za aplikaciju na sva savremena sredstva poslovne i vizuelne komunikacije.


Do kada traje konkurs?


Konkurs je otvoren od 24. avgusta do 7. septembra 2017. godine. Nakon završenog konkursa, pristigli radovi će od 8. septembra biti objavljeni na facebook stranici ,,Omladinski klub Budva’’, gdje će svi zainteresovani biti u mogućnosti da glasaju do 12. septembra 2017. godine.
Uvid u pristigle radove, kao i glasanje, takođe se može izvršiti u Kancelariji za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Budva.

 

Ko odlučuje o izboru najboljeg rješenja?


Na osnovu pristiglih glasova i glasova žirija, kojeg čine predstavnik/ca Foruma MNE, Direktorata za mlade, Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade Opštine Budva i umjetničke grupe ,,Unikat’’ iz Budve izabraće se najbolji rad do 15. septembra 2017. godine. Pobjednički rad dobija novčanu nagradu u iznosu od 100 €.

 

Adresa za slanje radova?


Radove slati na e-mail: mladibudva@budva.me sa naznakom „Za konkurs – logo OK Budva“ u vektorskom formatu (AI ili PDF) u standardnoj boji i u crno bijeloj varijanti. Pored obaveznog vektorskog rješenja poželjno je poslati i primjenu datog logoa na memorandumu, vizitki, koverti, bedžu, šolji i sl., a dato rješenje dostaviti u formatu slike (JPG, PNG i PDF).


Sva pitanja i komentare možete poslati na mail: mladibudva@budva.me, u inbox FB strane Omladinski klub Budva, preko telefona: 078119688 i/ili posjetiti prostor Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade (Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva) od 08 do 16h, radnim danima, na V spratu TQ Plaze.

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt