21.12.2017

POLA MILIONA EURA ZA PROJEKTE MLADIH U 2018.

Ministarstvo sporta će u 2018. za projekte omladinskih organizacija opredijeliti pola miliona eura- najavio je ministar sporta Nikola Janović, ističući da je to, tri puta veći iznos u odnosu na 2017.

Janović je na godišnjoj konferenciji za medije predstavio rezultate Ministarstva sporta u omladinskoj politici, naglašavajući izmedju ostalog, da su ovogodišnji projekti obuhvatili više od 20 000 mladih, dok je oko 5000 njih prošlo neku vrstu obuke ili edukacije, koja će im pomoći u nastavku školovanja, traženju zaposlenja, u poslu, ali i u svakodnevnom životu. Realizovano je blizu 100 radionica, izrađeno 9 publikacija i časopisa, kreirano ili unaprijeđeno 9 sajtova, portala i aplikacija za mlade. Takođe su urađeni nacrti 3 opštinske strategije za mlade i otvorena 3 omladinska kluba.

Najavljujući da će u skladu sa Zakonom o mladima uskoro biti raspisan Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz omladinske politike za 2018. ministar je pozvao mlade da Ministarstvu sporta dostave prijedloge projekata, kako bismo, zaključio je, zajedno unapređivali omladinsku politiku i poboljšali kvalitet života mladih u Crnoj Gori. Pored tog, u narednoj godini, očekuje nas i raspodjela sredstava putem Konkursa shodno Zakonu o NVO, kao i izrada Prijedloga zakona o mladima. Generalni direktor Direktorata za mlade Nenad Koprivica, saopštio je da je Akcionim planom za 2018. planirano realizovanje 95 aktivnosti Direktorata za mlade, relevantnih institucija i organizacija koje se bave mladima.

 

 

"Naši prioriteti za sljedeću godinu su otvaranje novih i podrška u radu postojećih omladinskih centara i klubova, promocija preduzetništva mladih, jačanje kapaciteta onih koji rade sa mladima i podsticanje inovativnih metoda za aktivno učešće mladih u donošenju odluka”- zaključio je Koprivica.

 

Predstavljajući rezultate rada Omladinskog centra- Podgorica, koordinatorka Andrea Mićanović, kazala je da je u periodu od februara do kraja novembra ove godine, u Omladinskom centru organizovano 128 događaja, da ga je posjetilo 2 400 mladih, što kako je naglasila govori ,,da smo zajedno postigli važan cilj, oformili i razvili odličnu platformu za pružanje podrške i razvoj kapaciteta mladih u Crnoj Gori”.

 

Godišnjoj konferenciji u Omladinskom centru, prisustvovali su i predstavnici nevladinih organizacija, koji su čestitali Ministarstvu sporta na transparentnosti u oblasti omladinske politike, ističući to kao primjer najbolje prakse u saradnji javnog i civilnog sektora.

 

 

 

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt