24.04.2018

Profesionalna orijentacija - Kad porastem biću?

Činjenica je da se mladi nakon srednje škole susrijeću sa jednom od najbitnijih odluka u svom životu: Da li nešto upisati i šta? Internet generacije od kojih očekujemo da su potpuno snabdjevene svim potrebnim informacijama, upravo možda i iz tog razloga pokazuju izraženu pasivnost kada je donošenje odluka u pitanju.

 

Pripremile:

Jasmina Bigović

Jelena Kovačević

Donijeti ispravnu odluku nije uvijek lako, a često i ne znamo kako. To se odnosi i na odluku o odabiru buduće profesije. Programi profesionalne orijentacije kod nas još uvijek nijesu u potpunosti zaživjeli, pa su mladi često zbunjeni i uplašeni, kada treba da samostalno donesu odluku o daljem školovanju i zanimanju.

 
Pravilno profesionalno usmjeravanje i karijerno savjetovanje, postaje sve značajnije, obzirom na tržište rada, kojeg karakteriše, s jedne strane, visoka stopa strukturne nezaposlenosti, kontinuiran porast nezaposlenosti mladih, a sa druge strane deficit nekih zanimanja, deficit kvaliteta radne snage, ali i brzi razvoj tehnologije i priprema za EU tržište rada.


Način za prevazilaženje ovih problema na lokalnom nivou je stvaranjem mreže pružaoca usluga profesionalne orijentacije. Najznačajniji akteri mreže na lokalnom trebali bi biti: Jedinica lokalne samouprave (Kancelarija za mlade), osnovne i srednje škole, Zavod za zapošljavanje, različite organizacije civilnog društva, službe i agencije koje se bave profesionalnom orijentacijom, kao i različiti akteri na lokalu koji realizuju međunarodne projekte.


Programi profesionalne orijentacije omogućavaju mladima da u okviru svoje škole prođu kroz obuku koja će ih snažiti da samostalno donesu odluku na osnovu uvida u sopstvene kapacitete, uvida u informacije o budućim zanimanjima i karijernim putevima, kao i praktičnog iskustva u realnim susretima sa budućim zanimanjem.


Donošenje životnih odluka povezano je i sa strahom od promjene, pa je važno da taj strah naučimo da amortizujemo. Naravno, ne moramo već sada znati čime ćemo se u životu zasigurno baviti. Život dozvoljava promjene, ali je važno da naučimo da donosimo profesionalne odluke i da ne očekujemo od drugih da to učine umjesto nas. Drugi nam mogu pomoći savjetima i informacijama, sugerisati nam šta je da dobro a šta ne, ali odluku na kraju donosimo sami.

Kažu da je srećan čovjek onaj koji na posao odlazi nasmijan. Zato je važno donijeti ispravnu odluke, i činiti male ali važne korake ka njenom ostvarenju.

 

 

 

 

Aktivnosti Kancelarije za mlade u Budvi na temu karijernog savjetovanja


"Sa karijernim savjetovanjem i vođenjem potrebno početi što ranije, jer je veoma važno da djeca i mladi na vrijeme otkriju svoje kapacitete i da se usmjeravaju u pravcu u kojem njihovi potencijali mogu da se najbolje izraze. S tim u vezi, Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i mladih, u okviru Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Budva se, između ostalog, bavi i karijernim savjetovanjem. Kako je jedna od oblasti prethodnog lokalnog plana akcije za mlade bila zapošljavanje, tako je sproveden niz aktivnosti koje bi olakšale prelazak iz školskih klupa do tržišta rada" -  kaže za Krug mladih Katarina Vukadinović, savjetnica u Kancelariji za mlade.


U saradnji sa Asocijacijom za demokratski prosperitet ZID, u budvanskom Omladinskom je u novembru prošle godine realizovana info-sesija i radionica o karijernom vođenju i savjetovanju, na kojoj je učestvovalo 20 srednjoškolaca iz Budve i Tivta. Cilj ove obuke, bio je informisanje mladih o mogućnostima u oblasti obrazovanja i tržišta rada, kao i pružanje podrške u procesu identifikovanja i osvješćivanja vještina i kompetencija koje posjeduju. Predstavljena je i online platforma koja je razvijena u sklopu servisa i telefonska linija "Karijerni telefon" , koja je otvorena utorkom i petkom u periodu od 12:30h -16:30h pozivom na br. 067/ 210-848.


"Osim toga, u Omladinskom klubu, održana je i serija razgovora sa ljudima različitih profesija, pod nazivom ,,Kad porastem biću…’’. U pitanju je vid besplatnog karijernog savjetovanja, koji dopušta mladima direktno postavljanje pitanja iz oblasti kojom se gost/gošća bavi. Tokom ovog projekta, trudili smo se da obuhvatimo zanimanja za koja vlada veliko interesovanje kod srednjoškolaca, pa smo ugostili novinarku, arhitekticu, stjuardesu, psihološkinju i psihoterapeutkinju. Mladi ljudi su uspjeli da saznaju kako izgleda njihov radni dan, koji su izazovi sa kojima se susreću, kao i šta je to što vole kod svojih profesija" - kaže Vukadinović.

 

Ona ističe da neformalno obrazovanje smatra veoma važnim u izboru buduće profesije te da ukoliko je kvalitetno ukomponovano sa formalnim obrazovanjem, često rezultira znanjem odnosno tvrdom vještinom koje je ispraćeno odgovarajućim "mekim"’ vještinama  tj. komunikacijskim sposobnostima, dobrim međuljudskim odnosima, vještinama upravljanja vremenom i rješavanjem konflikata. 


Kakvi su stavovi mladih po pitanju zapošljavanja, pokazuje nam istraživanje Centra za građansko obrazovanje (CGO), koje je sprovedeno u okviru projekta „Znanje i vještine za posao!". Naime, preko 3/4 ispitanika u Crnoj Gori, odnosno (76%) smatra da je status mladih, kad je u pitanju zapošljavanje, veoma ili uglavnom loš. Mišljenje o tome koliko dobro formalno obrazovanje priprema mlade za zapošljavanje su podijeljena, a najveći broj građana smatra da formalni sistem ne obezbjeđuje praktična znanja koja su neophodna za uspješno uključivanje na tržište rada, kao ni ključne vještine poput znanja stranih jezika i informatičkih znanja. Ipak, raduje podatak koji svjedoči o tome da ispitani građani smatraju da su mladi spremni da ulože dodatan napor u pohađanje obuka kako bi lakše pronašli posao.


"Na nacionalnom nivou, ohrabrujuća je činjenica da je nedavno otvorena Kancelarija za karijerno savjetovanje Ministarstva prosvjete, gdje će polumaturanti i maturanti moći da dobijaju savjet vezan za buduće zanimanje, nastavak školovanja, stručnu praksu, volonterizam i sl. Što se tiče lokalnog nivoa, opština Budva, formirala je radnu grupu za izradu strategije za mlade, te u narednim mjesecima očekujemo i predloge aktivnosti koje će biti odgovor na potrebe mladih, iskazane u istraživanju koje je u toku" - ističe Vukadinović.

 

Raditi više na profesionalnoj orijentaciji


Profesionalnoj orijentaciji u školama nije posvećeno dovoljno pažnje, iako je ovo značajna tema kojom se treba više i ozbiljnije baviti, naročito u osnovnim školama, smatra pedagog kotorske gimnazije Milena Nenadović. Ona pojašnjava da će se od naredne godine u srednjim školama organizovati radionice, koje će imati za cilj da pomognu učenicima u razvijanju samosvijesti, buđenju želja i ambicija i pronalaženju sebe u budućem zanimanju.

 

"Učenici će tek tada realno moći da sagledaju svoje mogućnosti i donesu ispravnu odluku o budućem zanimanju. Trenutno u školskim ustanovama postoji test profesionalne orijentacije, koji je zastareo, ali se ipak nudi učenicima da ga urade. Obaveza pedagoga je da uz pomoć testa i razgovora, usmjeri učenike ka budućem zanimanju. Razgovaramo o njihovim željama i ambicijama, analiziramo razloge odabira određene profesije, njenim prednostima i manama, kako i gdje je moguće naći zaposlenje, kako sebe vide u budućoj profesiji. Učenici zamišljaju da su završili to što žele, kako se osjećaju i koji su sledeći koraci. Ukoliko naiđemo na poteškoće bilo koje vrste, pronalazimo alternativu i odgovarajuće rješenje" - kaže Nenadović.

 

Dan profesionalnog savjetovanja u SMS "Danilo Kiš"

 

Dan profesionalnog savjetovanja za učenike devetih razreda realizovan je 21.03.2018. godine. Srednju Mješovitu Školu "Danilo Kiš" predstavili su profesori ove škole Vesna Medigović i Pavle Kentera, koji su govorili o smjerovima ekonomskog tehničara, turističkog tehničara, tehničara usluživanja i tehničara kulinarstva, kao i gimnaziji opšteg smjera. Psiholog Vesna Radonjić, predstavnica Zavoda za zapošljavanje Bar održala je interaktivno predavanje učenicima i govorila im o izborima srednje škole i budućeg zanimanja.

 

Centar za karijeru Step Up


U Crnoj Gori krajem marta otvoren je prvi privatni Centar za karijeru Step Up. Projekat #OMG u okviru Centra za karijeru StepUp namijenjen je osnaživanju mladih kroz njihove afinitete, sposobnosti i spremnosti da samostalno donose odluke. Centar za karijeru StepUp je mjesto gdje se ovim izazovima bave psiholozi, stručnjaci iz oblasti neformalnog obrazovanja i HR konsultanti.

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt