06.07.2017

Prvi dan obuke "Vođenje omladinskog kluba" protekao radno i u dobroj atmosferi

Prva trodnevna obuka za Odbor Mladih koji će u naredom periodu voditi Omladinski klub Budva, počela je danas u prostorijama Kluba, u TQ Plaza. Projekat "Uspostavljanje omladinskog kluba", koji sprovodi NVO Forum mladi i neformalna edukacija u partnerstvu sa Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Budva, finansijski je podržalo Ministarstvo sporta  Crne Gore, a prostor opredijelila Opština Budva.

 

Pripremili: Članovi Odbora Omladinskog kluba Budva

-Za ovakvim mjestom mladi odavno pokazuju jasnu potrebu. Ove godine ukazala se prilika da potrebu za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena, i sticanjem neformalnog obrazovanja mogu da artikulišu u zajedničkom prostoru u TQ Plaza. Prvi tim sačinjavaju 13 učesnika i učesnica, različitih uzrasta i interesovanja. Ono što ih spaja je kreativnost i aktivizam, kao i odgovornost da timski kreiraju nacrt programa rada do kraja prve obuke, kazala je za "Krug mladih" Katarina Vukadinović, saradnica u Kancelariji za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade Opštine Budva.

 

 

 

 

Obuku sprovode omladinske radnice Tamara Čirgić i Elvira Hadžibegović-Bubanja.

 

Za članove odbora prijavili su se mladi između 15 i 30 godina, koji žive u Budvi i žele aktivno da učestvuju u vođenju prvog Omladinskog kluba. Prva obuka "Vodjenje omladinskog kluba" trajaće do 8. jula, dok će druga obuka, "Omladinski aktivizam" biti realizovana u septembru, takođe u prostorijama Kluba u TQ centru Plaza.

                                     

                                             

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt