01.03.2018

Sastanak Radne grupe za izradu Nacrta Strategije za mlade Opštine Budva

Članovi Radne grupe čiji je zadatak da u skladu sa Zakonom o mladima Crne Gore i Nacionalnom strategijom za mlade 2018-2021, izradi Nacrt Opštinske strategije,  sastali su se juče u Prostoru za mlade u Tržnom centru Plaza.

 

Radnu grupu čine predstavnici institucija iz oblasti obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja, bezbijednosti, kulture, sporta, kao i predstavnici nevladinih organizacija sa sjedištem u Budvi koje se bave pitanjima mladih. Oni će će raditi na izradi Nacrta Strategije za mlade Opštine Budva za period 2018- 2021 godine, koja treba da sadrži analizu postojećeg stanja, ciljeve, aktivnosti i plan implementacije.

 

Nakon upoznavanja, članovi Radne grupe iznijeli su svoja mišljenja o položaju mladih u lokalnoj zajednici, kao i o tome šta bi trebalo uraditi kako bi njihov položaj bio bolji. 

 

Rok za izradu Nacrta Strategije i Akcionog plana je najkasnije do juna tekuće godine.

 

 

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt