06.03.2018

NVO Sedma sila mladih na Sajmu volonterizma u Budvi

Četiri organizacije za mlade, okupile su svoje članove na prvom Sajmu volonerizma u Budvi, koji je održan u TQ Plazi. Nakon upoznavanja i razmjene iskustava, uslijedilo je planiranje buduće zajedničke akcije. 

 

Događaj je na inicijativu TQ Plaza, organizovan u saradnji sa nevladinim organizacijama Naša akcja, fondacijom Budva 2020, NVO Sedma sila mladih i Omladinskim klubom Budva.


Predstavnici organizacija i mladi volonteri, govorili su o realizovanim projekima i aktivnostima u okviru svojih organizacija.

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt