28.06.2017

Promocija portala i časopisa Krug mladih na RTV Budva

Na lokalnoj televiziji predstavili smo projekat "Krug mladih", povodom pokretanja istoimenog portala.

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt