12.12.2018

Marina Matijević, načelnica ITC sektora Ministarstva prosvjete Crne Gore: Treba raditi na podizanju svijesti o značaju i ulozi digitalne pismenosti

 

Digitalne kompetencije, informacijska i računarska pismenost, vještine su 21. stoljeća. Kornel univerzitet je definisao digitalnu pismenost kao “sposobnost pronalaženja, ocjene, korišćenja i stvaranja sadržaja korišćenjem tehnologije i interneta.”

 

Digitalna pismenost podrazumeva dublje razumijevanje i opšte znanje. Osoba koja je digitalno pismena je svjesna brojnih izvora informacija, prednosti i mana raznih oblika medija, kao i vrijednosti informacija. Digitalno pismena osoba može da razumije različite izvore informacija i poveže naizgled različite ideje.

 

Često se smatra da ukoiko imamo digitalne uređaje i znamo da koristimo pojedine aplikacije da samim tim posjedujemo potrebne vještine za profesionalni i lični život. Rezultati istraživanja su pokazali da su ljudi skloni precjenjivanju svojih sposobnosti te da je samoprocjena loše mjerilo digitalnih vještina. Samim tim bilo koji alat koji se koristi za samoprocjenu bi trebalo dopuniti sa diplomama i sertifikatima kao dokazom zahtijevanog nivoa kompetencija. 

 

Digitalizacija je potrebna za bilo koji preduzetnički posao a savremeno obrazovanje je važno za formiranje kadrova za tržište rada, kao i razvijanje individulanog i preduzetničkog duha od najranijeg doba primjenom novih tehnologija u obrazovnom sistemu.

 

" Nekada je bilo dovoljno znati koristiti operativni sistem, programe za obradu teksta ili izradu prezentacija, dok je danas neophodno poznavanje korišćenja interneta, maila, raznih aplikacija za online kolaboraciju, kao i znanja iz informacijske pismenosti i bezbjednog korišćenja tenologija", kazala je za Krug mladih Marina Matijević načelnica ITC sektora Ministarstva prosvjete Crne Gore.

 

Matijević je istakla da je veoma važno raditi na razvijanju svijesti o značaju i ulozi digitalne pismenosti jer u Crnoj Gori ima još uvijek onih koji je nemaju ili je djelimično imaju. Ona je naglasila da mladi u Crnoj Gori znanja iz digitalne pismenosti stiču prvenstveno u školama, u okviru redovnog informatičkog predmeta, te da je je na taj način svakom djetetu ponuđeno informatičko znanje tokom školovanja.

 

"Pored redovnih predmeta, učenici imaju mogućnosti da biraju izborne informatičke predmete, u zavisnosti od interesovanja, dok u srednjim školama postoji niz predmeta koji podrazumjevaju korišćenje određenih softvera u nastavi", kazala je Matijević.

 

Ona je istakla da se kroz nacionalni kurikulum za osnovnu i srednju školu preporučuje primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u skoro svim nastavnim predmetima, kao i da pored redovnih i izbornih informatičkih predmeta postoje i oni koji mogu u značajnoj mjeri da primijenjuju informaciono-komunikacione vještine u realizaciji nastavnih jedinica.  

 

Kako je kazala, u svim obrazovno – vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori do nivoa fakulteta, obezbijeđen je minimalan broj računarske opreme. Opremanje se odvijalo u periodu od pet godina, u zavisnosti od toga kako su ustanove ulazile u reformu. Matijević je istakla da je nivo opremljenosti veoma različit od škole do škole, što zavisi od broja učenika u obrazovnim ustanovama.  Ona smatra da opremanje obrazovno – vaspitnih ustanova računarskom opremom treba da bude kontinuirani proces kako bi se obezbijedilo dovoljno opreme za izvođene nastave iz redovnih računarskih predmeta i za potrebe izbornih predmeta.

 

"Trend svuda u svijetu je da se poveća upotreba ICT-a u redovni nastavni proces, pa je stoga neophodna veća količina računarske opreme kako bi se ICT koristio i u nastavnom procesu za ostale nastavne predmete na svim nivoima obrazovanja", kazala je Matijević.

 

 

Edukacija nastavnika za digitalnu pismenost

 

Učenje uz pomoć informacijsko-komunikacijskih tehnologija posalo je uobičajeno svuda u svijetu pa i kod nas. Za primjenu digitalne tehnologije u obrazovni proces izuzetno važnu ulogu imaju učitelji i nastavnici, jer upravo oni u procesu obučavanja mogu iskoristiti velik potencijal informacijsko-komunikacijske tehnologije.

 

Najznačajniji projekat edukacije nastavnog kadra koji je do sada realizovan u Crnoj Gori je edukaciju nastavnika ECDL za digitalnu Crnu Goru. Prema riječima Marine Matijević projekat je omogućila Evropska Unija u cilju povećanja informatičke pismenosti i razvoja društva znanja u Crnoj Gori. Inicijatori i partneri u realizaciji projekta su Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo za informaciono društvo Crne Gore, a nosioci aktivnosti su ECDL Fondacija i Regionalna ECDL kancelarija.

 

Matijevć je istakla da je projekat u skladu sa EU standardima, kao i nacionalnim strategijama - Strategijom razvoja informacionog društva i Strategijom uvođenja ECDL standarda.

 

Tokom trajanja projekta 3.500 zaposlenih u obrazovnim institucijama, državnoj upravi i sudstvu prošli su proces edukacije i sertifikacije po ECDL standardu, 2.200 prosvjetnih radnika iz crnogorskih osnovnih i srednjih škola obučeno je za rad na računaru po ECDL standardima i testiralo se za sticanje međunarodno priznatog ECDL sertifikata (1.900 prosvjetnih radnika je uspješno položilo testove i steklo sertifikat), što predstavlja oko 20% od ukupnog broja zaposlenih u školama.

 

"Ovim projektom učinjen je veliki korak ka informatičkom opismenjavanju nastavnog kadra u našim školama", ocijenila je Matijević.

 

Sporazum sa Oracle Akacemijom

 

Ministarstvo prosvjete sa Oracle Akademijom potpisalo sporazumum o saradnji da u periodu od 3 godine 300 nastavnika prođu obuke koje nudi Oracle Akademija, kako bi bili u prilici da edukuju 3.000 učenika po istom programu imajući na raspolaganju neophodne resurse za ovu vrstu obuke.

 

Tokom prošle školske godine 60 nastavnika je obučeno po programu obuke za Java Fundamentals, dok je 30 nastavnika obučeno po programu Database Foundations. U toku prvog polugodišta 60 nastavnika pohađalo je obuke po programu Java Fundamentals i 30 po programu Database Design and Programming with SQL. U drugom polugodištu planirane su obuke za 60 polaznika po programu Java Programming i 30 polaznika za Database Foundations, dok je u narednoj školskoj godini, planirano niz obuka po programima koje nudi Oracle Akademija.

 

U saradnji sa Britanskim savjetom tokom prošle školske godine pokrenut je pilot projekat o korišćenju Micro:bit uređaja u školama. Tokom projekta nastavnici su se obučavali o načinu korišćenja digitalnih uređaja u nastavi, kao i razvijanju kritičkog mišljeja i rješavanja problema kod učenika. Tokom pilot faze projekata obučeno je 96 nastavnika iz 10 škola.

 

"Cilj projekta je da učenici nauče kako da korišćenjem tehnologije rješavaju probleme u bilo kojoj oblasti: matematici, učenju jezika, fizici...Projekat će biti realizovan u naredne tri godine, pa će obuku proći veliki broj nastavnika iz svih osnovnih škola u Crnoj Gori", kazala je Matijević.

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt