30.10.2019

Odlaze li mladi iz Crne Gore?

Iako zvaničnih podataka nadležnih institucija o broju mladih koji napuštaju Crnu Goru još uvijek nema, alarmantni podataci do kojih je istraživanjem došla Vestminsterska fondacija za demokratiju pokazali su da 70 odsto mladih razmišlja da ode iz Crne Gore.  

Istraživanje je za potrebe te organizacije sprovela agencija „Defakto“, i to na uzorku od 900 mladih uzrasta od 16 do 28 godina, a pokazalo je da 14 odsto omladine već ozbiljno priprema svoj odlazak iz Crne Gore, 20,1 odsto razmišlja o tome, ali ne preduzima konkretne korake, dok 36,2 odsto povremeno misli o toj opciji. O odlasku iz države uopšte ne razmišlja samo 29,7 odsto mladih koji žive u Crnoj Gori.


S obzirom da prema podacima Monstata, u Crnoj Gori živi oko 120.000 mladih od 15 do 29 godina, to znači da trenutno 84.000 mladih želi da ode iz Crne Gore.

 

Prema posljednjem izvještaju Svjetske banke pod nazivom “Migracije i odliv mozgova u Evropi i centralnoj Aziji” , Crnu Goru je napustila petina stanovništva.

 

Stope iseljavanja visokokvalifikovanih radnika posebno su visoke u nekim zemljama Balkana i istočne Evrope, u kojima je niži dohodak.

 

Razni faktori utiču na odliv mozgova iz ovih država. Pored viših primanja, tu su i prilike za stručno usavršavanje i obuku, bolja budućnost za članove porodice (kao što su mogućnosti za školovanje djece), te bolji životni i radni uslovi.

 

I dok predstavnici vlasti u Crnoj Gori smatraju da objavljeni podaci ne oslikavaju stvarno stanje o odlasku mladih iz Crne Gore, opozicija i dio civilnog sektora tvrdi da je u toku masovno iseljavanje mladje populacije, kao i da nam prijeti egzodus mladih, obrazovanih i sposobnih ljudi čija se kulminacija tek očekuje.

 

Mladi ne vjeruju političarima

 

Britanska ambasadorka u Podgorici Alison Kemp, uz čiju je saradnju obavljeno pomenuto istraživanje, posebno je ukazala na podatak iz ankete da mladi u Crnoj Gori u većini slučajeva smatraju da crnogorska politika za njih nije relevantna.

 

„Više od polovine (mladih) tvrdi da u CG nema političara kojem mogu vjerovati, a svaki treći ispitanik misli da nijedna politička stranka ne predstavlja njihove stavove adekvatno. Preporučujem da svi zainteresovani ozbiljno shvate ove analize“, kazala je Kempova.

 

Prema rezultatima istraživanja "Percepcija i stavovi mladih o politici u Crnoj Gori", preko 60 odsto mladih smatra da je članstvo u partiji ključno za uspjeh u karijeri, dok bi 30 odsto njih pristali da glasaju za određenu političku partiju iz koristi. Da se lična prava i slobode u Crnoj Gori ne poštuju slaže se 55,3 odsto, dok 48,6 odsto njih smatra da ih političari uopšte ne uzimaju u obzir. 

 

JANOVIĆ: U pitanju je percepscija a ne realna slika 

 

Nikola Janović ministar sporta i mladih izjavio je da Vlada Crne Gore ulaže konstantne napore sa ciljem poboljšanja položaja mladih jer je pitanje mladih od multiresorskog značaja.

 

Komentarišući rezultate istraživanja Vestminsterske fondacije za demokratiju, Janović je kazao da smo često u prilici da gledamo rezultate raznih istraživanja koja se odnose na položaj mladih, ali se zaboravlja činjenica da je u pitanju samo percepcija određenog broja ispitanika, ali ne i realna slika koja se odnosi na brojne aktivnosti i mehanizme koji mladim ljudima stoje na raspolaganju.

 

Prema njegovim riječima, rezultati istraživanja Westminsterske fondacije za demokratiju bi mnogo više trebali da zabrinu one koji najviše kritikuju bez argumenata, jer se istraživanje odnosilo na percepcije i stavove mladih o politici u Crnoj Gori, a samo jedno od pitanja u cijelom istraživanju se odnosilo na razmišljanje o odlasku.

 

“Rezultati istraživanja ukazuju na veliko nepovjerenje mladih prema političarima a kao rezultat tog nepovjerenja i nezadovoljstva javlja se razmišljanje o potencijalnom odlasku”, pojasnio je Janović.

 

On, takođe, ističe da se nigdje ne govori o trajnom odlasku i iseljavanju, te da je prije riječ o obrazovnoj i radnoj mobilnosti mladih, koja je karakteristična za sva društva.

 

“Mladi žele da putuju, da se usavršavaju, upoznaju nove kulture. Takođe, postoje brojni programi, kao npr. „Work and Travel Program”, koji podrazumijeva da mladi ljudi borave tri mjeseca u inostranstvu, da rade i putuju, ali se nakon tog perioda vrate u Crnu Goru. Tako da ukupnu mobilnost mladih ne smijemo zloupotrebljavati kao trajni odlazak ili iseljavanje iz Crne Gore”, smatra Janović.

 

On ističe da postoji veliki broj istraživanja koje ponavljaju već poznate podatke, a skoro da ne postoji nijedno istraživanje koje se bavi stvarnim pokazateljima koliko je mladih zaista otišlo.

 

“Evidentan je problem kompetencije i kapaciteta, uglavnom se samo kritikuje na osnovu spekulacija a kada treba biti konstruktivan, tj. predlagati potencijalna rješenja, onda je takvih sagovornika vrlo malo. Ne rješavaju se svi problemi prelaskom granice. Da li su iste šanse građana EU ili onih koji to nisu? Potreban je konstruktivan pristup, pozitivne i afirmativne priče da bi i mladi bili zadovoljniji i motivisaniji. Stoga ovoj osjetljivoj temi moramo pristupiti sa mnogo više odgovornosti jer je ovo izazov za cijelo društvo, a ne samo za jednu instituciju. Tako da odgovornost snose svi segmenti društva”, kaže Janović.

 

VUJISIĆ: Neodgovorno da ministar Janović negira problem odlaska mladih iz CG

 

Vuk Vujisić iz Incijative "Neću da idem" kazao je da je nevjetovatno da ministar Janović negira postojeći problem i da dovodi u pitanje relevantnost istraživanja koje su sproveli stručnjaci i evropski relevantne organizacije. On je poručio Janoviću da ne negira problem koji postoji prema svim relevantnim istraživanjima i da hitno u saradnji sa ostalim resorima inicira vođenje evidencije odlaska mladih.

 

"Porazno je da država  nema zvaničan podatak o odlasku mladih, a da nas političari koje plaćamo obmanjuju da problem ne postoji, uprkos rezultatima relevantnih istraživanja koje su sprovele evropski prepoznate organizacije  FES(FRIEDRICH EBERT STIFTUNG)  i WFD ( WESTMINISTER FOUNDATION FOR DEMOCRACY)  finansirane od strane vlada  Velike Britanije i Njemačke", navodi se u saopštenju Vujisića.

 

Dodaje i da je neodgovorno negirati problem koji definitivno postoji u cijelom regionu.

 

"Pozdravljamo svaku politiku podrške koju je Ministarstvo sporta i mladih  sprovelo do sada, međutim  to nije dovoljno da bi se zaustavio ovaj trend koji iz dana u dan raste upravo zahvaljujući neodgovornom ophođenju političara  i javne uprave prema mladima.

Da bi postojeći problem počeo da se rešava potrebno ga je prihvatiti i uz pomoć društvenog koncenzusa krenuti u rješavanje istog. Negiranje problema će definitivno povećati trend odlaska, nadležni moraju prihvatiti odgovornost koja im većinski pripada i time pokazati političku zrelost, kako bi sa ostalim društvenim subjektima koji takođe nose dio odgovornosti radili na poboljšanju“.

 

Vujisić predlaže da od vlasti zahtjevaju osnivanje stambenog fonda za mlade i sumbvencionisanje njihovih zarada. Prema njegovim riječima, kada bi mladi ljudi imali svoj stan i platu od 500 eura, tada ne bi razmišljali da odu iz Crne Gore.   

 

Aleksandar Šipčić, student ombudsman Univerziteta Crne Gore, kazao je da u neku od stranih zemalja na studijsko usavršavanje godišnje iz Crne Gore ode oko dvije do tri hiljade studenata, a da se od toga deset osto njih ne vrati.   

 

Crnogorskog premijera Duška Markovića nijesu zabrinuli podaci Vestminsterske fondacije za demokratiju koji pokazuju da 70 odsto mladih razmišlja da ode iz Crne Gore. On je izjavio da "to znači da se otvaraju granice, svijet se otvara, ponude su bolje". 

 

Iz dijela opozicije podatke posljednjeg istraživanja ocjenjuju alarmantnim. Prvi čovjek Građanskog pokreta Ujedinjena reformska akcija (URA) Dritan Abazović kazao je za RSE da se negativni trendovi o odlasku mladih iz Crne Gore nastavljaju.

 

"Nakon što Njemačka da dodatne olakšice 1. marta 2020 . godine mislim da će egzodus građana Crne Gore biti još veći. Lično, koliko god to morbidno zvučalo, ja mislim da je politika ove vlasti da mlade ljude istjera odavde. To je definitivno, jer da imate konstantno negativne pokazatelje a da se vaša politika uopšte ne usklađuje u odnosu na mlade, to govori samo jedno - da ovdje ne treba da žive mladi ljudi koji treba da proizvedu novu vrijednost i da ova zemlja treba da postane ekskluzivitet nekolicine koji će vjerovatno nalaziti radnu snagu iz drugih država koji će servisirati njihove potrebe", kazao je Abazović.

 

Lider URE Dritan Abazović isakao je da je zabrinut jer Crna Gora gubi najbolji dio stanovništva i postaje, kako kaže, država starih.

 

 "Ako dodamo da su ekonomski pokazatelji u Crnoj Gori takvi da će naredna i 2021. godina biti fiskalno teža nego prethodne tri. Ako u takvoj situaciji ne očekujemo da će još više mladih da ode - onda živimo u zabludi. Crna Gora nije država koja ima milionsko stanovništvo, ovdje se i najmanji broj odlazaka osjeti jer su to ljudi koji mogu da proizvode nove vrijednosti", kazao je  Abazović i zaključio: 

 

"Kad bi podstojala i minimalna odgovornost mislim da bi se sve resursi Vlade i drugih trebali usmjeriti da se taj proces za početak zaustavi. A u jednoj dugoročnoj projekciji dovedu u mjeru koju poznaju i druge zemlje svijeta".

 

 

Nevladin sektor: Naležni da preduzmu hitne mjere  

 

Trendovi o odlasku mladih iz Crne Gore traju godinama. Iako nema zvaničnih podataka o kom broju mladih ljudi je riječ, niti odgovora odlaze li u inostranstvo radi usavršavanja, ili žele ostati trajno, crnogorski nevladin sektor godinama upozorava nadležne da preduzmu hitne mjere.

 

Prethodni podaci nevladine organizacije Centra za građansko obrazovanje (CGO) iz Studije o mladima objavljeni u avgustu ove godine pokazali su da 50 odsto mladih razmišlja da napusti Crnu Goru. Da se trend odlaska mladih iz Crne Gore poslednjih godina ne smanjuje, potvrdio je Miloš Knežević iz CGO.

 

“Podaci iz Studije o mladima u Crnoj Gori 2018/19 koju je radio Centar za građansko obrazovanje (CGO) opominju da se 50 odsto mladih nosi željom da napusti Crnu Goru u potrazi za boljom budućnošću. I to je na liniji prethodnog istraživanja iz 2016. godine, što znači da je taj negativan trend sve stabilniji za Crnu Goru“, kazao je Knežević, i dodao da je visoka stopa nezaposlenosti mladih u Crnoj Gori jedan od gorućih problema.

 

 

 

 

 

 

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt