08.10.2018

Radionice o seksualno-reproduktivnom zdravlju

NVO Prima će održati dvije radionice o seksualno-reproduktivnom zdravlju, u srijedu 10. oktobra, u Omladinskom klubu u Budvi.

Radionicu za mlade će držati Jelena Jovanović, omladinska radnica i koordinatorka Priminog programa za neformalno obrazovanje i mobinost mladih, na neku od podtema iz oblasti seksualno-reproduktivnog zdravlja, a radionice za roditelje će držati specijalna pedagoškinja Adrijana Klisić, stalno zaposlena u JU Kakaricka gora za rehabilitaciju osoba od bolesti zavisnosti.

 

Njena tema je odgovorno roditeljstvo te će akcenat biti na tome kako roditelji treba da postupaju tokom razgovora sa djecom o njihovom seksualno-reproduktivnom zdravlju, kao i da ih upozna sa fazama sveukupnog razvoja djeteta i mlade osobe.

 

Prva radionica koja će početi u 18h namijenjena je roditeljima, a druga u 19h mladima.

 

Projekat je finansiran kroz Erasmus+ kao i sufinansiran od strane Ministarstva sporta.

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt