17.08.2017

Izložba Ćutanje kamena - Grad teatar

U petak, 18. avgusta, sa početkom u 21h, u crkvi Santa Marija, u dijelu likovnog programa 31. Festivala, biće otovrena izložba „Ćutanje kamena“ autora dr Rajke Bošković, koju JU „Grad teatar“ organizuje u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti iz Beograda. Izložbu će otvoriti Ljiljana Zeković, istoričar umjetnosti i muzejski savjetnik.

Na izložbi Ćutanje kamena predstavljaju se 12 skulptura u kamenu iz Zbirke skulptura Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, sa idejom da se pre svega istaknu mogućnosti umetničkog izraza kamena; prikažu najznačajnija dostignuća u modernoj i savremenoj umetnosti kojima je sam kamen bio podsticaj za oblikovanje; i da se ukaže na biće kamena, njegovu vanvremenost, ali i savremenost kao materijala u skulpturi. Ideja se predstavlja kroz tri celine. Prva celina pod nazivom Zemlja / kamen / tlo ukazuje na kamen kao mogućnost oblikovanja tla; drugom Telo / čovek / dvoje ističe se suštinsko svojstvo kamena – jezgrovitost i kompaktnost; dok se trećom celinom nazvanom Lice / ličnost / lik daje uvid u mogućnosti prikaza čoveka na tri načina, kroz ličenje, karakter i tip ličnosti. Na izložbi se predstavljaju dela nekih od najznačajnijih vajara 20 veka, kao što su Vida Jocić, Jovan Kratohvil, Milun Vidić, Momčilo Krković, Nandor Glid, Jelena Jovanović, Nebojša Mitrić, Miodrag Damnjanović, Sava Sandić, Lojze Dolinar i Pavle Pavao Perić. Sva izložena dela su iz Zbirke skulpture Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.”


Izložba će biti otvorena do 01. septembra.


U subotu, 19. avgusta, sa početkom u 09.30h, u prostoru izložbe, u crkvi Santa Marija in Punta, povodom izložbe će biti održan i stručni skup pod nazivom “O KAMENU – vanvremenost i savremenost”. Na skupu će stručnjaci iz različitih oblasti, prije svega istorije i teorije umjetnosti, likovne i primenjenih umetnosti, kao i geologije i arheologije, razmatrati kamen kao materijal u prirodi i svakodnevnom okruženju, kao jedan od nazjnačajnijih tragova materijalne kulture u istoriji čovječanstva i kao jedan od najzastupljenijih materijala za umjetnički izraz od kamenog doba do danas. Na skupu govore: dr Kristina Šarić, petrolog sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, dr Josip Šarić, arheolog sa Arheološkog instituta, Beograd, mr Petar Vujošević, slikar – mozaičar, autor i osnivač Beogradskog festivala mozaika, Beograd i Umjetničkog festivala Virski, Bar, Goran Čpajak, vajar i Zlatko Glamočak, slobodni umjetnik.
Skup otvara dr Rajka Bošković, istoričar i teoretičar umjetnosti, iz Muzeja savremene umetnosti, Beograd, autor izložbe “Ćutanje kamena”. Tokom skupa će stihove govoriti i pjesnik Drago Mijović.


Ovo su ujedno i poslednji programi ovogodišnjeg izdanja festivala “Grad teatar”.

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt