18.01.2018

NTC Radionice - Upis u toku

U NTC centrima u Budvi, Baru, Kotoru i Podgorici u toku je upis za NTC radionice koje će se održavati jednom nedjeljno u trajanju od 60 minuta, za uzrast od 4 i 5 godina, i 90 minuta za uzrast od 5 i više godina.


Tokom godine realizuju se dva ciklusa a svaki se sastoji od šesnaest radionica.

 

Oni koji žele da upisu svoje dijete ili žele da se informišu o upisu mogu to učiniti u Vrtiću Vini Pu, u Budvi, putem telefona: 069 230 920 (Marina) ili mailom: vrticvinipuu@gmail.com.


Kontakt za upis za radionice u Kotoru: 069 477 507 (Tanja), Podgorici: 067 257 479 (Rada), Baru: 067 628 668 (Ivana). A B C grupa: 067 240 474 (Jelena).

 

 

 

 

Više informacija o radionicama možete pronaći na sajtu: www.ntcučenje.com/radionice-za-decu
Pomenuti NTC Centri ispunjavaju uslove da sprovode NTC radionice za djecu. U pitanju je program koji podiže nivo intelektualnih sposobnosti djece koja učestvuju u programu, sprečava poremećaj koncentracije i pažnje u školskom periodu, razvija koodinaciju pokreta i motorike, razvija brzinu razmišljanja, povezivanja i zaključivanja (funkcionalno znanje). Posebno je koristan za otkrivanje davovite djece i podsticanje darovitosti.

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt