20.06.2017

Otvoren poziv za šesti ciklus programa: “Putujemo u Evropu”

NVO Green Home, uz finansijsku podršku fondacije Robert Bosch Stiftung kroz Balkan Trust for Democracy i Ministarstvo Sporta, Direktorat za mlade, raspisuje konkurs pod nazivom „Putujemo u Evropu” za studente završnih godina:osnovnih, specijalističkih i master studija sa Univerziteta u Crnoj Gori.

NVO Green Home, poziva studente završnih godina sa prosjekom iznad 8,5 da dostave prijave za program “Putujemo u Evropu” u periodu od 05.06. do 20.06.2017. Na konkursu mogu učestvovati studenti sa svih Univerziteta u Crnoj Gori koji su na završnim godinama, pod uslovom da su mlađi od 26 godina.

Prijava treba da sadrži popunjen upitnik, potvrdu o položenim ispitima, prosjek ocjena iz studentske službe kao i kopiju pasoša. Studenti mogu dostaviti svoje prijave radnim danima u periodu od 8h do 16h (lično) u NVO Green Home,  na adresu Dalmatinska br.78 (zgrada Čikoma) ili u elektronskoj formi na e-mail adresu greenhome@greenhome.co.me.

Program je namijenjen studentima koji ranije nisu imali priliku da putuju kroz slične programe, a posebnu prednost na konkursu imaju studenti koji ranije nisu putovali u zemlje EU. Kroz projekat pruža se šansa studentima da mjesec dana putuju zemljama Evrope zajedno sa svojim vršnjacima iz regiona. Na tom putovanju, imaju priliku da na neposredan način upoznaju zemlje EU, stanovnike, način života, kulturu i običaje. Studenti iz regiona, koji će imati priliku da učestvuju u ovom programu, okupiće se u Berlinu 24. – 27. jula 2017. godine odakle će i započeti putovanje. U Berlinu će biti organizovan prijem studenata na kojem, već tradicionalno, studenti imaju priliku da kroz zajedničke aktivnosti upoznaju svoje vršnjake iz regiona i vrlo često naprave dogovore oko zajedničkog putovanja. Studenti putuju u manjim grupama shodno svojim interesovanjima i željama.

Green Home će tokom ovog programskog ciklusa izraditi on-line alatku na društvenim mrežama preko koje će studenti korisnici ovog programa redovno izvještavati o svojim aktivnostima. Dodatno će biti u obavezi da u toku cjelokupnog trajanja programa (22 dana) redovno dijele informacije o kulturno-istorijskim vrijednostima mjesta i lokaliteta koje budu posjetili. Na taj način će se i mladi u Crnoj Gori, a i šire, koji nisu u mogućnosti da budu korisnici ovog programa, informisati o kulturološkim vrijednostima zemalja EU.

Projekat „Putujemo u Evropu“ godinama unazad je usmjeren na povećanje znanja i iskustva mladih ljudi odnosno unapređenja njihove kulturološke svijesti što se ostvaruje kroz mogućnost putovanja razvijenim zemljama Evrope i aktivno učešće medija. Takođe projekat je predstavlja nagradu za ostvarene rezultate tokom studiranja jer kao što je već navedeno, projekat je predviđen za studente sa prosječnom ocjenom ne manjom od 8,5. Takođe, ovaj projekat pomaže implementaciju ključnih prioriteta iz Strageije za mlade Crne Gore 2017 – 2021 pružajući  pristup kvalitetnim kulturnim sadržajima, promociji inovativnih oblika obrazovanja i online učenja, te utiče na povećanje mobilnosti mladih oslobađajući ih da samostalno putuju, stiču samostalnost i samopouzdanje.

Obzirom na činjenicu da je glavna prepreka za putovanje mladih ljudi nedostatak finansijskih sredstava, ovaj projekat ima upravo za cilj da se ova prepreka prevaziđe. Kroz projekat će za deset studenata, osim interrail karata u trajanju od 22 dana u kontinuitetu, putnog i zdravstvenog osiguranja, avionskih karata za putovanje do Berlina, kao i smještaja u Berlinu biti obezbijeđen i dio džeparca.

Više informacija na natasa.kovacevic@greenhome.co.me

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt