27.06.2017

Prijave za članove odbora Omladinskog kluba Budva otvore

NVO Forum mladi i neformalna edukacija u partnerstvu sa Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Budva, u okviru projekta "Uspostavljanje omladinskog kluba Budva" objavljuje poziv za učešće u programu obuka za Odbor Mladih Omladinskog kluba.

 

Za članove odbora mogu se prijaviti svi zainteresovani između 15 i 30 godina, koji žive u Budvi i žele aktivno da učestvuju u vođenju prvog Omladinskog kluba.

 

Prva obuka "Vodjenje omladinskog kluba", počeće 6. i trajati do 8. jula, dok će druga obuka, "Omladinski aktivizam" biti realizovana u septembru, u prostorijama Kluba u TQ centru Plaza".

 

Za dodatna pitanja o uslovima konkursa moguće je informisati se putem maila; mladibudva@budva.me ili na sajtu Opštine; www.budva.me gdje je moguće preuzeti i prijavni formular. 

 

Link sa kojeg se može preuzeti formular:

http://www.budva.me/article/poziv-za-u%C4%8De%C5%A1%C4%87e-u-programu-obuka-za-odbor-mladih-omladinskog-kluba-budva

 

Projekat finansira Ministarstvo sporta Crne Gore. Konkurs je otvoren do 3. jula 2017. godine. 

 

 

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt