01.11.2017

PROGRAM OBUKA ZA ODBOR MLADIH OMLADINSKOG KLUBA BUDVA

NVO Forum mladi i neformalna edukacija u partnerstvu sa Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Budva, u okviru projekta "Uspostavljanje omladinskog kluba Budva" koje podržava Ministarstvo sporta, objavljuje drugi poziv za učešće u programu obuke za Odbor Mladih Omladinskog kluba Budva.

 

Obuka “Omladinski aktivizam na lokalnom nivou’’ poćeće 10. i trajati do 12. novembara 2017. godine u prostorijama omladinskog kluba Budva, TQ Plaza (prvi sprat).

Za članove odbora mogu se prijaviti svi zainteresovani između 15 i 30 godina, koji žive u Budvi i žele aktivno da učestvuju u vođenju prvog Omladinskog kluba u Budvi.


Za dodatna pitanja o uslovima konkursa moguće je informisati se putem maila; mladibudva@budva.me ili na broj telefona 078/ 119-688 

 

Prijavni formular objavljen je na sajtu Opštine Budva. Popunjene formulare slati na mladibudva@budva.me najkasnije do 7. novembra.

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt