04.08.2017

Promocija knjige „Filmska Muzika u SFRJ: između politike i poetike“

Promocija knjige „Filmska Muzika u SFRJ: između politike i poetike“ autorki Maje Vasiljević i Zorice Stablović Bulajić održaće se u Modernoj galeriji u Budvi, u petak, 4.avgusta 2017. godine sa početkom u 20 sati.

O autorki knjige „Filmska muzika u SFRJ“

 

Maja Vasiljević (1980), muzikolog i sociolog, istraživač na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odeljenju za istoriju. Od 2011. u okviru interdisciplinarnog projekta Modernizacija Zapadnog Balkana. Od 2003. godine, aktivna kao muzički kritičar i voditelj na Drugom programu Radio Beograda („Klasiku molim“ i „Kako slušati muziku“), a djelovala je kao stručni konsultant za pitanja istorije Velikog rata u Kulturno-obrazovnom programu na nacionalnoj televiziji Srbije. Završila je master studije u oblasti muzikologije na Katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu 2007. i sociologije na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2009. Usmjerena je na spoj muzikologije, sociologije i ljubav prema arhivskom istraživanju. Intresovanje za „problematičnu“ muziku koja teško ulazi u disciplinarni okvir, npr. filmska muzika, odvelo je njen rad ka muzici u dramatičnim periodima evropske istorije, mahom totalitarnih i autoritarnih režima – ratovima, logorima, protestima 1968, kulturnoj diplomatiji u Hladnom ratu, zatim ka muzici izopštenih i nepriznatih, kao npr. Jevreja i Čeha kod nas. Aktivni je član i istraživač u brojnim institucijama: Novi balkanološki institut (NBI), Centar za istraživanje popularne muzike i u Naučnom društvu za istoriju zdravstvene kulture u Beogradu.Umetnost muzike i filma

 

U ovoj studiji Maja Vasiljević razmatra gotovo nepoznate oblasti rada jugoslovenskih kompozitira, i daje doprinos posmatranju relacija muzike, filma i značajnih pojava umjetnosti druge polovine XX vijeka u SFRJ kao što su: socijalistički realizam, socijalistički estetizam, avangardne prakse i usmjereni modernizam. Komparativnim sagledavanjem i dovođenjem u vezu rada kompozitora na filmu sa aktuelnim umjetničkim praksama, kao na primjer, intermedijskog rada i djelatnosti na filmu kompozitora Dušana Radića, ili bliskosti poetičkih stavova Zorana Hristića i prakse umjetničke grupe Medijala ili prožimanje djelovanja u elektroakustičnoj muzici rada na filmu. Autorka dotiče i važne pojave kao što su: Muzički bijenale u Zagrebu, festival u Puli, mediji (štampa, radio i TV) u SFRJ i pojava soundtrack-a.

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt