14.05.2018

Promocija romana za djecu - Puh Đorđe i duhovi triftara

U Spomen domu „Crvena komuna“ u Petrovcu, u srijedu, 16. maja 2018, sa početkom u 18 časova, održati promocija ekološkog romana za djecu „Puh Đorđe i duhovi triftara“, autora Žarka Vučinića i edukativna radionica pod nazivom „Priroda, djeca, mašta – Učimo uz puha Đorđa“.

Nedavno je Udruženje crnogorskih pisaca za djecu i mlade proglasilo ovaj roman za najbolju knjigu u 2017. godini. Do sada je na promocijama prve i druge knjige o puhu Đorđu i edukativno-ekološkim radionicama koje prate knjigu: „Priroda, djeca, mašta – učimo uz puha Đorđa, bilo prisutno više od 2000 učesnika. Knjiga je napisana za đake IV – VII razreda osnovnih škola. U Crnoj Gori je sadržaj edukativne radionice u skladu sa međupredmetnom temom Obrazovanje za održivi razvoj. S tim u vezi, Zavod za školstvo Crne Gore je preporučio osnovnim školama da organizuju promociju prve knjige i edukativnu radionicu svojim dopisom br:01-810/2 od 13.05.2016. godine.

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt