01.03.2019

Radionice u Crvenoj komuni u Petrovcu

Pored postojećih radionica u Budvi, Narodna biblioteka Budve pokrenuće još dvije radionice u Petrovcu za djecu uzrasta od 6 do 15 godina. Svakog utorka,  počev od 5.marta u prostorijama Crvene komune u Petrovcu odvijaće se dvije radionice koje će voditi profesorica razredne nastave Ivana Kurtović.

Radionica “Mala škola pismenosti” namijenjena je za učesnike uzrasta od šest do jedanaest godina i realizovaće se u terminu od 14 do 15 časova, dok će radionica za uzrast od jedanaest do petnaest godina pod nazivom “Čitam- zato znam!” biti održavana u terminu od 15.15 h do 16.15 časova.

 

“Mala škola pismenost” utorkom od 14 do 15 h ima cilj da putem asocijacija učesnici upoznaju nove riječi, bogate rječnik, kao i da raznovrsnim igricama glasova, slova, riječi stvaraju interesantne i neobične priče. Igrom uloga gradiće samopouzdanje za javne nastupe.

 

Na radionicama “Čitam – zato znam!” od 15.15 h do 16.15 časova svakog utorka sa učesnicima  će na zanimljiv način pomoću raznih veb igrica i alata voditeljica radionice Ivana Kurtović raditi na bogaćenju rječnika, kao i na tome da na interesantan način učesnici dožive čitanje, knjigu i pisce, a biće motivisani i da osmišljavaju tekstove, priče i da usavršavaju usmenu i pismenu komunikaciju formalnog i neformalnog tipa.

 

Cilj radionica je razbijanje predrasuda u vezi sa gramatikom, te osposobljavanje učesnika da samostalno koriste veb alate u cilju istraživanja, nadograđivanja znanja, kao i da ih na pravi način primjenjuju. Svim učesnicima pomenutih radionica bi bila ponuđena mogućnost samoevaluacije pomoću Plickers veb alata, koji je djeci vrlo interesantan.

 

Radionice u Crvenoj komuni koje organizuje Narodna biblioteka Budve su besplatne za polaznike.

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt