14.04.2020

Down sindrom: Djeca ljubavi

Svake godine 21. marta, obilježava se Svjetski dan osoba s Down sindromom.

Down Syndrome International je službeno odredio 21. mart kao Svjetski dan osoba s Down sindromom, jer taj datum  simbolizuje jedinstvenost trisomije, tri hromozoma u 21. paru, koji uzrokuju Downov sindrom. Na dan obilježavanja nose se šarene čarape, čime se akcenat stavlja na slavljenje različitosti, jedinstvenosti, uključenosti. Nošenjem šarenih čarapa pokazuje se podrška borbi osoba s Down sindromom, kako bi se što bolje integrisali u društvo.

 

 

Uzrok Downovog sindroma otkrio je 1959. godine francuski genetičar Jerome Lejeune. Na 21. paru hromozoma otkrio je još jedan hromozom viška, umjesto 2, tu su se nalazila 3 hromozoma, a u cijeloj stanici umjesto 46, ukupno 47 hromozoma. Ime Down potiče od imena engleskog ljekara Johna Langdona Downa koji je 1866. prvi opisao sindrom, gotovo 100 godina prije nego što je pronađen uzrok poremećaju.

 

 

Obilježavanjem Svjetskog dana osoba sa Down sinromom, mnoge organizacije širom svijeta nastoje da podstaknu širu javnost na poštovanje njihovih prava, kao i na potrebu za razumijevanjem i poboljšanjem njihovog položaja u društvu. Posljednjih godina i u Crnoj Gori obilježava se ovaj datum, čime se ukazije na brojne probleme i izazove sa kojima se osobe sa Down sindromom i njihove porodice suoćavaju.

Procjene govore da se danas u svijetu pojavljuje prosječno 1 slučaj Down sindroma na 1000 živorođenih. Broj osoba sa Down sindromom u Crnoj Gori za sada nije poznat.

 

 

 

Članak je objavljen u okviru projekta „Socijalna inkluzija djece i mladih sa smetnjama u razvoju“ koji sprovodi NVO Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“ Budva u saradnji sa NVO „Sedma sila mladih“ uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore.

Sadržaj članka predstavlja isključivu odgovornost autora i ne odražava stav donatora.

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt