24.06.2017

Kako na zdrav i kreativan način ispuniti slobodno vrijeme - Zavisnost, ne hvala

Pod slobodnim vremenom podrazumijevamo ono vrijeme koje provodimo bez obaveza, kreiramo ga i ispunjavamo u zavisnosti od sopstvenih interesa, želja i mogućnosti. Sadržaji kojima ispunjavamo slobodno vrijeme mogu biti: čitanje, muzika, sport, rekreacija, druženje, izlasci, zabava, filmovi, putovanja. Ali i kreativno stvaralaštvo, volonterizam, aktivizam i neformalno obrazovanje.

 

Prema rezultatima istraživanja Nacionalnog plana akcije za mlade, najveći dio slobodnog vremena mladi u Crnoj Gori provode u druženju sa vršnjacima, slušajući muziku, baveći se sportom, pomažući roditeljima kao i na noćni život.

 

Katarina Vukadinović, psihološkinja i saradnica u “Kancelariji za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade” u Budvi smatra da je važno pomoći mladima u organizaciji slobodnog vremena, vodeći brigu o njihovim stvarnim potrebama za zabavom, druženjem, ali i za aktivnostima koje sadrže izazove i istraživanje, te iziskuju fizički i mentalni napor. Pored obaveza i odgovornosti, pojašnjava ona, mladi moraju imati i zadovoljstva.

 

-Ta zadovoljstva tiču se zdravog provođenja slobodnog vremena, bavljenje sportom, hobijem, šetnjama ili neformalnim obrazovanjem. Ispunjavajući slobodno vrijeme na osmišljen i kvalitetan način zaštićeni smo od kontakata sa nezdravim zadovoljstvima poput duvana, alkohola, droge i ovisnosti o internetu. 

 

  

 

Katarina Vukadinović naglašava da mladi predstavljaju ,,ogledalo” u kojem se mogu prepoznati institucije koje učestvuju u oblikovanju njihove ličnosti te da kroz procese identifikacije, interiorizacije i asimilacije, oni usvajaju temeljne stavove i oblikuju svoje ponašanje.

 

- Istraživanja pokazuju da psihoatkivne supstance mladi prvi put probaju u periodu do 18 godina a čak 44 odsto u uzrastu mlađem od 15 godina starosti. Jedno od takvih istraživanja sprovedeno je među aktivnim korisnicima droga, na uzorku od 100 osoba mlađih od 30 godina, koje koriste servise zdravstvene i socijalne zaštite ove nevladine organizacije u Podgorici, naglašava Vukadinović. 

 

 

Ona savjetuje da djeca treba da nauče kako da naprave pravilan izbor u situacijama kada im se droga nudi i kako da odbiju onoga ko im je nudi. U prevenciji narkomanije ključna je uloga porodice, škole i zajednice.

 

-Jaka i stabilna porodica osnov je pravilnog sazrijevanja ličnosti. Kroz svakodnevni kontakt sa djecom roditelji utiču na to da djeca razviju svijest o štetnosti droga i posledicama njenog konzumiranja. Obaveza je roditelja da razgovaraju sa djecom i budu upoznati sa dešavanjima u njihovom životu, da prate njihov uspjeh u školi i budu upoznati sa društvom u kom se kreću. Treba da znaju kako dijete provodi slobodno vrijeme i koliko novca troši, kao i da svakodnevno imaju vremena za razgovor sa njima, ističe saradnica u Kancelariji za prevenciju bolesti zavisnost i mlade u Budvi, Katarina Vukadinović.

 

 

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt