09.09.2019

Nataša Anastasov: Briga društva se najbolje ostvaruje kroz neprikosnovenu implementaciju zakona

" Briga društva se najbolje ostvaruje kroz neprikosnovenu implementaciju zakona. Djecu treba uključivati u redovne društvene tokove na način koji odgovara njihovim mogućnostima i preostalim sposobnostima", kaže Nataša Anastasov, osnivačica i izvršna direktorica Udruženja roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica” Budva.

Nataša Anastasov, osnivačica i izvršna direktorica Udruženja roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica” Budva,  govori za Krug mladih o  inkluziji u Crnoj Gori, motivima osnivanja organizacije, rezultatima sedmogodišnjeg rada, izazovima i problemima sa kojima se suočavaju, ali i ciljevima kojima će se rukovoditi u budućnosti. „Puževa kućica" je za sedam godina u kontinuitetu pružala besplatan servis podrške svoj djeci kojoj je pomoć potrebna.

 

Od osnivanja „Puževe kućice“ do danas, Nataša Anastasov koordinirala je 23 projekta, kao i  sve ostale aktivnosti. Učestvovala na velikom broju treninga, seminara, konferencija, okruglih stolova i radionica vezanih za oblast djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Učestvovala u radu radne grupe za izradu  Lokalne strategije socijalne i dječije zaštite (socijalne inkluzije) 2014-2018. Budva i u radnoj grupi Ministarstva prosvjete za izradu nacrta Strategije predškolsko vaspitanje i obrazovanje 2016-2020. Član je tima za borbu protiv nasilja u porodici, pri Centru za socijalni rad Budva.

 

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Majka je  dvoje djece, od kojih je jedno sa težim smetnjama u razvoju.

 

Kada je osnovana NVO „Puževa kućica“ Budva i koji su bili početni motivi za osnivanje?

 

„Puževu kućicu“ smo osnovali prije sedam godina, a zvanično smo počeli sa radom u februaru 2013. godine. Naše udruženje je nastalo iz realnih potreba naše djece za dodatnom stručnom podrškom, koju tada nismo imali u našoj lokalnoj zajednici. Mi, kao roditelji, bili smo svesni činjenice da se sami moramo izboriti za bolje uslove života naše djece.

 

Na koji način ste funkcionisali prvih godina i u kakvim uslovima ste pružali usluge svojim članovima?

 

Prve tri godine  su bile veoma teške. Radili smo u iznajmljenim prostorima, bez adekvatne opreme i bez finansijskih sredstava, ali sa puno ljubavi i entuzijazma. Nijesmo odustali, ulagali smo svoje znanje i vrijeme, volontirali smo.

 

Počeci rada "Puževe kučice" u iznajmljenom stanju, u budvanskom naselju Dubovica

 

Vizija NVO „Puževa kućića“ je društvo jednakih mogućnosti u kome su djeca i mladi sa smetnjama u razvoju ravnopravni članovi zajednice. Jeste li na dobrom putu da je ostvarite i koliko ste do sada učinili po tom pitanju?

 

Socijalna inkluzija djece i mladih sa smetnjama u razvoju je dugotrajan proces. Na dobrom smo putu i svakim danom smo sve bliži da je ostvarimo. Učinili smo mnogo, ali to još uvijek nije dovoljno; čeka nas naporan rad.

 

Tokom dosadašnjeg rada, realizovali ste 23 projekta i veliki broj donacija u opremi, didaktičkom materijalu i novcu.  Koliko je bilo potrebno rada i zalaganja da se do takvih rezultata dođe i je li bilo trenutaka kada ste poželjeli da odustanete?

 

Bilo je potrebno mnogo rada, znanja i zalaganja da se sve to realizuje, ali vremenom smo postali prepoznati u zajednici, ojačali smo svoje kapacitete i sada se lakše borimo sa teškoćama i izazovima na koje svakodnevno nailazimo.

 

Bilo je trenutaka kada nismo imali ni centa na računu, a, istovremeno, i veliki broj djece i roditelja koji su očekivali da u „Puževoj kućici“ dobiju besplatno sve usluge na koje su godinama navikli. Ali, nikada nije bilo trenutaka kada sam poželela da odustanem. Pozitivna energija koja se oseća u „Puževoj kućici“, zahvaljujući djeci koja dolaze, je neprocenjiva pokretačka snaga.

 

Na karnevalu u Danilovgradu

 

Sa kojim izazovima se  NVO „Puževa kućica” suočava danas?

Danas je “Puževa kućica” srednja organizacija po parametrima razvoja, tako da je osnovni izazov sačuvati ovaj nivo rada i kvaliteta i dalje napredovati. Ušli smo u proces strateškog planiranja, čeka nas licenciranje i profesionalizacija organizacije kao pružaoca usluga u sistemu socijalne i dječije zaštite.

 

Učestvovali ste u radu radne grupe za izradu  Lokalne strategije socijalne i dječije zaštite (socijalne inkluzije) 2014-2018. Budva i u radnoj grupi Ministarstva prosvjete za izradu nacrta Strategije predškolsko vaspitanje i obrazovanje 2016-2020. Koliko ste zadovoljni implementacijom ovih stretegija u praksi i da li su vidljivi pomaci kada je inkluzija u Crnoj Gori u pitanju?

 

Djelimično sam zadovoljna imlementacijom ovih strategija. Pomaci u životu i obrazovanju djece i mladih sa smetnjama u razvoju su ostvareni i vidljivi, ali nijesu dovoljni. Inkluzija se susreće sa mnogim izazovima i teškoćama od nedovoljnog broja asistenata u nastavi do neprilagođenih nastavnih programa i tehničkih uslova za nastavu djece sa posebnim obrazovnim potrebama, ali smo na dobrom putu da to prevaziđemo.

 

U gostima, kod drugara u vrtiću "Ljubica Jovanović Maše"

 

Koliko je, prema Vašem mišljenju, stanovništvo Crne Gore informisano o problemima djece sa teškoćama u razvoju i kakav je opšti stav i odnos prema djeci sa teškoćama u razvoju bio nekad, a kakav je danas?  

 

Najteže je promeniti svijest građana.  Kod starijih je prisutno sažaljenje, a ne neprihvatanje djece i mladih sa smetnjama kao ravnopravnih članova zajednice. Mlađe generacije su otvorenije i spremne na prihvatanje svojih vršnjaka. Pomaci su prisutni, ali kontinuirano treba raditi na afirmativnim kampanjama i informisanju šire zajednice kako bi se razbile ukorijenjene predrasude.

 

Na osnovu Vašeg profesionalnog iskustva, ali i iskustva roditelja djeteta sa smetnjama u razvoju, u kojoj mjeri su djeca sa smetnjama u razvoju prihvaćena u društvenoj svakodnevici?

 

Iskustva su različita. Svako dijete sa smetnjama u razvoju je posebno na svoj način i svaka porodica se drugačije nosi sa tim. Moje lično mišljenje je da će dijete biti prihvaćeno u zajednici u onolikoj mjeri u kojoj ga prihvati njegova porodica, prije svih ostalih.

 

Nataša sa članovima porodice i prijateljima iz Udruženja

 

Kakvo je Vaše mišljenje o brizi društva za djecu sa smetnjama u razvoju i koliko ih, i na koji način, treba uključivati u redovne društvene  tokove?  

 

Zakoni koji uređuju ovu oblast su dobri i treba raditi na njihovoj sistemskoj primjeni, a ne na pojedinačnim slučajevima - kada se društvo animira i podstakne putem medija da pomaže u nekim teškim situacijama porodicama u stanju socijalne potrebe, a pored njih postoji još stotine porodica kojima je ta pomoć jednako potrebna. Briga društva se najbolje ostvaruje kroz neprikosnovenu implementaciju zakona. Djecu treba uključivati u redovne društvene tokove na način koji odgovara njihovim mogućnostima i preostalim sposobnostima.

 

Na proslavi pet godina "Puževe kučice"

 

I pored formalno pravnog postojanja  Dnevnog centra, u Budvi ste i dalje jedini servis za pružanje usluga i podrške roditeljima, djeci i mladima sa smetnjama u razvoju. Koliko je teško održati rad jedne ovakve organizacije i kojim ciljevima ćete se ubuduće rukovoditi?

 

Izuzetno je teško održati rad neprofitne, socijalne i humanitarne organizacije kakva je „Puževa kućica”, koja treba odgovoriti na sve zahtjeve djece i roditelja, kojih je zaista mnogo, a sa skromnim resursima. I u budućnosti ćemo se rukovoditi  istim ciljevima kao i do sada. Koji su univerzalni.

 

Kako biste, za kraj, opisali djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i jesmo li kao društvo  dovoljno razvili svijest o njihovim pravima i potrebama?

 

Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju su mali anđeli, predivna neiskvarena bića koja prepoznaju ljubav i ljude koji ih prihvataju i uzvraćaju  iskrenu,  čistu ljubav, onako kako samo oni umiju.

 

Koliko smo se primakli Evropi u ostvarivanju prava djece sa smetnjama u razvoju, i na šta treba posebno da obratimo pažnju?      

 

Na putu smo ka Evropi i ka usvajanju evropskih vrednosti, ali, nažalost, imamo još mnogo  kilometara pred sobom. Posebnu pažnju treba da obratimo na nas same. Promjena svjesti počinje u nama. Kada budemo spremni da svi učinimo ono što je u našoj moći da djeca i mladi sa smetnjama u razvoju ostvare sva svoja prava i mogućnosti, njihov život će biti ljepši i srećniji.

 

Članak je rađen u okviru projekta "Prevaziđimo različitosti" koji realizuje NVO "Puževa kućica" Budva u partnerstvu sa NVO "Sedma sila mladih", a finansijski podržava Ministarsvo rada i socijalnog staranja Crne Gore.

 

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt