10.05.2019

Nataša Anastasov: Prava naše djece se poštuju ukoliko se mi - roditelji, izborimo za njih!

,,Ljudi počinju da shvataju da djecu ne treba sažaljevati, već da im treba pružiti mogućnost da razviju svoje sposobnosti: da uče, druže se i rade. Prava naše djece se poštuju ukoliko se mi izborimo za njih”, kaže Nataša Anastasov, predsjednica Udruženja „Puževa kućica”.

 

Nataša je mama dječaka sa teškoćama u razvoju. Smatra da je malo onih koji znaju da se inkluzija ne odnosi samo na škole, već i na svakodnevni život. Kaže da se problemi sa kojima se suočavaju uglavnom odnose na neadekvatnu zdravstvenu zaštitu, nedostupno obrazovanje, nepostojanje socijalnih servisa podrške, pa sve do arhitektonskih barijera.


Ipak, raduju je pozitivni pomaci, poput onih kada ljudi počinju da shvataju da djecu sa smetnjama u razvoju ne treba sažaljevati, već im pružiti mogućnost da razviju svoje sposobnosti, da uče, druže se i rade.


,,Prava naše djece se poštuju, ukoliko se mi, roditelji, izborimo za njih. Iskustvo u obrazovanju mog djeteta nije bilo naročito pozitivno, ali se i tu dešavaju pozitivne promjene. U pitanju je zahtjevan proces, u kom svi treba da učestvujemo”, kaže Anastasov.

 

 

 

Svog sina Vasilija opisujuje kao socijalizovanog dječaka, koji zna da pokaže i pruži ljubav.


„Njegova komunikacija je više neverbalna i najvećim dijelom otežana. Osobe iz okruženja koje ga poznaju i provode vrijeme sa njim shvataju šta želi i kako komunicira, ali to je uzak krug ljudi. Vasilije nije dovoljno shvaćen, jer je za razumijevanje i shvatanje potrebno puno truda i znanja”, kaže Nataša i dodaje da se iz tog razloga, uglavnom, druže sa prijateljima koji prihvataju Vasilija, ili koji imaju slične probleme u porodici. Smatra da se međusobno mogu najbolje razumjeti, te da uz podršku „Puževe kućice“ i Resursnog centra „Podgorica“ lakše prevazilaze sve poteškoće.

 

Članak je rađen u okviru projekta "Prevaziđimo različitosti" koji realizuje NVO "Puževa kućica" Budva u partnerstvu sa NVO "Sedma sila mladih", a finansijski podržava Ministarsvo rada i socijalnog staranja Crne Gore.

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt