30.01.2018

NVO "Naša akcija" - Nada u očima volontera

" Ta sreća i zadovoljstvo kada upoznate novi predio, očistite za sobom, zasadite,  upoznate nove ljude, nezamjenljiv je, i to je pozitivan uticaj na volontere i njihovu budućnost" , kaže Patricija Pobrić predsjednica NVO "Naša akcija".  

 

Ona nam opisuje kako je to biti volonter, zašto bi trebali da se bavimo volonterizmom i na koji način volonterizam pozitivno utiče na naše živote.

Kada je i kako počela sa radom NVO "Naša akcija” ?

 

Cijela ova priča počela je, kada sam se prije deset godina, sa svojom porodicom, vratila iz Amerike. Bila sam zatečena koliko se država mog djetinstva promijenila. Posječene šume, uništena kulturna dobra… Najgore je bilo gledati ravnodušne i otupjele ljude, a naročito mlade koji su u takvom sistemu odrastali pasivni i pogubljeni. Htjela sam da, zajedno sa svojim koleginicama, osnujem organizaciju koja će raditi na "buđenju" svijesti kod mladih, pokretanju aktivizma i volonterizma, kao važnih elemenata na putu izgradnje snažnijeg društva i zajednice u cjelini. Kada živiš na zapadu, shvatiš da bez aktivnog građanstva, ne postoji demokratija, niti o njoj može biti govora. Sa željom da mijenja stvari na bolje, nastala je NVO "Naša akcija” , najprije neformalno, 2012. godine, a naredne 2013. i kao zvanično registrovana nevladina organizacija.

 

 

Raduje li Vas kad vidite da se mladi ljudi mijenjaju kroz volonterske akcije? Može li volonterizam pozitivno uticati na njihove živote?

 

Te prve, 2012. godine, bio je slab početak, dolazilo je tek po nekoliko volontera, među kojima nije bilo mnogo mladih. Moj najveći zadatak, bio je ujedinjavanje različitih NVO koje nijesu imale značajnu finansijsku pomoć, ali jesu dobru volju, baš kao i mi, pa smo pored naših aktivnosti mnogo pažnje, energije i vremena, posvetili saradnji sa drugima.

 

Od prvih volontera do danas, posmatrala sam ih kako odrastaju, sazrijevaju, pratila proces njihovog osviješćenja i sreću nakon svake uspješno realizovane akcije. Danas imamo jednu nevjerovatnu ekipu ljudi, koja možda nema mnogo vremena zbog fakulteta ili posla, ali taj duh volontera traje i doprinosi poslu i privatnom životu. Ta sreća i zadovoljstvo kada upoznate novi predio, očistite za sobom, zasadite, upoznate nove ljude…..nezamjenljiv je, i to je pozitivan uticaj na volontere i njihovu budućnost. Nove vještine, poznanstva, putovanja, edukacije, utiču na jačanje samopouzdanja, razvoja samospoznaje kod mladih i personalnog razvoja u cjelini. Društvo je danas podijeljeno, od aktivnih osoba do veoma pasivnih, ali, i ti aktivni budu često usisani u sistem iz kojeg pokušavaju da pronađu izlaz/ ventil kroz koji bi mogli da izraze svoju kreativnost i aktivizam, kao i da se povežu sa ljudima sličnih energija.

 

Smatram da su ti ljudi našli svoj izlaz u aktivnostima NVO "Naša akcija", jer naša organizacija i njeni članovi, u potpunosti podržavaju osobe koje nijesu mainstream i imaju drugačiji sistem vrijednosti. Mislim da taj duh i ta povezanost mnogo znače, drugi to vide, privlači ih kao magnet, sva ta pozitivna atmosfera koja ih dočeka u našoj organizaciji.

 

 

Kažite nam nešto više o iskustvima sa akcija?

 

U početku smo imali samo radne akcije, kasnije sam uvidjela da nedostaju još neki bitni elementi koji bi održali volonterizam, i tako, nakon studijske obrade i ispitivanja volontera o njihovim očekivanjima i potrebama, shvatila sam da nedostaju i drugi sadržaji, naročito opuštenija druženja među članovima. Sada se baziramo na tri elementa: rad bez novčane nadoknade, edukativni dio u okviru kojeg volonteri imaju priliku da nauče nešto novo o kulturi, istoriji, da steknu nove vještine i znanja i zabavni sadržaji, sport, avantura...


Ovaj novi model, primjenjujemo kako bi volonter ostvario fizičku i psihičku potrebu za korisnim i lijepim sadržajima. Sada aktivnosti imaju mnogo više sadržaja, u odnosu na naše početke i na nove volontere ostavljaju mnogo jače i snažnije impresije. Jer ako volontere, što nije rijedak slučaj, koristimo kao "jeftinu radnu snagu", ako im ne obezbjeđujemo prevoz, smještaj i hranu na radnim akcijama, i ostavljamo ih bez zabave i druženja, onda ćemo ih samo demotivisati u daljem radu. Kod nas ima mnogo kvalitetnih akcija koje se baziraju na radu u prirodi, ali i na druženjima, zabavi, međusobnom poštovanju i razmjeni mišljenja i ideja. Naša baza volontera, sada broji članove iz cijele Crne Gore, zbog čega smo presrećni, naročito zbog influksa mladih ljudi koji žele drugačiji, zdraviji, sadržajniji i kvalitetniji život.

 

 

Šta biste poručili mladima koji trenutno ne volontiraju ?

 

Prvenstveno, postoji puno stvari koje proizvode vjestački osjećaj sreće: nove patike, telefon, auto, materijalne vrijednosti koje su postale sastavni, možda čak najbitniji dio života mladih. Možda roditelji nemaju mogućnosti ili ne razmišljaju o tome da svom djetetu priušte putovanje ili neke druge aktivnosti u kojima bi mladi osjetili sreću i zadovoljstvo avanture. Lično, preporučujem nevladine organizacije, ne samo našu već i druge. Tu upoznajete ljude sličnih interesovanja, stičete nove vještine, putujete, i što je najbitnije, ne zahtijevaju novčanu satisfakciju na kojoj se današnje društvo često bazira. Samo prošlog ljeta, naša je omladina učestvovala je u devet kampova na kojima su vrijedno radili na čišćenju prirodne sredine, učili se kajakarenju, istraživali različite krajeve naše Crne Gore… Na taj su način, bogatije uživali u čarima ljeta, učili se zajedništvu i timskom radu. Savjetovujem roditelje da razmišljaju u pravcu životnih vrijednosti prema kojima će usmjeriti svoju djecu, jer sreća i kvalitetno odrastanje, ne nalaze se u novcu i materijalnim stvarima.

 


Mišljenja mladih volontera o NVO “Naša akcija”


Sava Buljančević, Budva - Za mene, "Naša akcija" predstavlja slobodu, istraživanje, kao i potrebnu edukaciju koju školski sistem ne pruža. NVO je za mene rad i odmor, zabava koju iščekujem svakog vikenda, od jednodnevnih akcija do višednevnih kampova. Ona je za mene život, ljubav, sve.

 

Dejan Bešović, Podgorica - Moj aktivizam, počeo je nakon što je Patricija Pobrić doznala za dešavanja u OŠ "Marko Miljanov" u kojima smo učestvovali moj drug, Filip Drobnjak i ja. Tom prilikom, napravili smo igralište koje nam je uništeno. Patricija nas je tada pozvala da učestvujemo u njenom projektu "Male biblioteke na otvorenom" u Danilovgradu, gdje smo doprinijeli klupama koje smo sami napravili. Na kraju smo dobili praktičnu dnevnu sobu na otvorenom.


Mislim da se ništa ne dešava slučajno, i da sam baš tada bio na pravom mjestu i u pravo vrijeme. U "Našoj akciji" sam stekao divne prijatelje, proširio svoja znanja i vidike. Ne vidim potrebu da išta mijenjam.

 

Pripremila: Jasmina Bigović

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt