20.10.2017

Ranka Perunović - Moć muzike i muzičkog obrazovanja

Da muzika i muzičko obrazovanje pozitivno utiču na školske rezultate dokazuju brojne savremene studije i istraživanja. Sviranje muzike pomaže djeci u čitanju i verbalnim vještinama svojim uticajem na poboljšanje koncentracije, pamćenja i sposobnosti izražavanja misli. Čak je i Platon govorio „učio bih djecu muzici, fizici i filozofiji ali najviše muzici jer su muzika i sve umjetnosti ključ vještine učenja. Njegov savremenik Atistotel takođe je odao počast muzici i muzičkom obrazovanju izrekavši: Muzika ima moć da oblikuje karakter!

 

Pripremila: Jasmina Bigović

Israživanja u Americi su dokazala da su djeca uzrasta od 5 do 7 godina koja su zaostajala u školskim rezultatima, stigla svoje vršnjake u čitanju a prestigla ih u matematici poslije sedam mjeseci pohađanja časova muzičkog.


Psiholog sa Harvarda Hauard Gardner, tvrdio je da je muzička inteligencija podjednako važna kao logičko-matematička i emocionalna inteligencija, prije svega zbog toga što muzika jača vezu između uma i tijela i omogućava njihovo harmonično funkcionisanje.


Razlika između slušanja i sviranja muzike je ta što sviranje razvija finu motoriku, kombinuje matematičku i lingvističku preciznost, dirigujući aktivnostima i sa lijeve i sa desne strane mozga. Fini mostić koji povezuje ove hemisfere, corpus callosum, kod muzičara je „istreniraniji“ pa su oni efikasniji i kreativniji u rješavanju problema.

 


Najbolji uzrast za početak sviranja instrumenta zavisi od djeteta, njegovog ili njenog razvoja i instrumenta koji planira da uči. To najbolje svjedoče klinci koji bez muke sviraju Mocarta na violini sa 3 ili Šopena na klaviru sa 5 godina.


Ranka Perunović, profesorica Muzičke umjetnosti u Srednjoj mješovitoj školi „Danilo Kiš“ u Budvi, tvrdi da je pozitivan uticaj muzike na čovjekov razvoj nesumnjiv, te da je u tome smisao i opravdanost muzičkog obrazovanja na svim nivoima, od predškolskog do visokoškolskog.


Sem što pomaže djeci u čitanju i verbalnim vještinama svojim uticajem na poboljšanje koncentracije, pamćenja i sposobnosti izražavanja misli, koje su još pozitivne strane učenja muzike kod djece?


Muzika uvijek ima dejstvo. Zato nije svejedno koja će i kakva muzika biti prisutna u životu djeteta. Ja ovdje isključivo govorim o kvalitetnoj muzici, sa kojom se djeca mogu upoznati kroz školske, ali i programe kulturnih institucija.Takva muzika ima višestruki značaj, od mogućnosti da uz nju uživaju, preko podsticanja i razvoja vokalnih i igračkih sposobnosti, do razvoja socijalizacije, osjećaja pripadnosti, samopouzdanja i samopoštovanja. Sve ovo nas dovodi do zaključka da je muzika djetetu potrebna, jer mu pomaže da bolje upozna sebe i druge, da s njima kvalitetnije komunicira, što mu može obezbijediti ispunjeniji i ljepši život.

 

Prof. Ranka Perunović 

 

Kada je po Vašem mišljenju dijete spremno da svira neki od muzičkih instrumenta?


Ako je suditi po Mocartu ili iz novije istorije Stefanu Milenkoviću, spremno je već sa 4,5 godina. Medjutim, kao i kod ostalih sposobnosti, sve je individualno.


Kako da znamo da li je dijete muzički nadareno?


Nadarenost djeteta može prepoznati samo odrasla nadarena osoba, bilo u porodici, bližem okruženju ili nekoj muzičko-obrazovnoj instituciji.


Da li i na koji način muzičko obrazovanje formira muzički ukus? Da li nas ono „štiti" od masovne kulture u muzici?


Muzičko obrazovanje može da utiče na formiranje muzičkog ukusa, ukoliko je dijete spremno da uči, istražuje i prihvata muzičke sadržaje na kojima je bazirana nastava muzike. Ne treba zanemariti ni uticaj roditelja, kao i društva u kome dijete odrasta. S obzirom na to da živimo u vremenu u kojem prijeti opasnost da čovjek potpuno izgubi osjećaj za prave vrednosti i smisao za vrijednosne razlike, muzičko obrazovanje može biti najbolji način da se djeci pomogne u prepoznavanju kvaliteta i njegovom razdvajanju od kiča. To svakako može doprinijeti pravilnom formiranju njihovih ličnosti i pomoći da nađu svoje mjesto među milionima ljubitelja umjetnosti.

 

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt